Lietuvos valstybė     Geologija ir paviršius    Orai ir klimatas      Vandenys     Dirvožemiai ir organinis pasaulis     Gyventojai    Kultūra ir religija      Ūkis     Ekologija  

  Lietuva žemėlapiuose     Lietuvos geografai      Geografinė padėtis     Teritorija ir sienos      Valstybės valdymas     Trumpai  


Pagal R. Šalnos vadovėlį „Žemė“ ©INFORMACIJA
VALSTYBĖS VALDYMAS

Valstybės bruožai 

Kiekviena valstybė turi tris svarbiausius bruožus:

  • gyventojus, 
  • teritoriją, 
  • politinę valdžią. 

 Kai kurie tyrinėtojai skiria ir ketvirtąji - valstybę turi pripažinti kitos valstybės.

Kas yra valstybės nepriklausomybė?

Valstybės nepriklausomumas reiškia, kad ji savarankiškai tvarko vidaus reikalus bei santykius sukitomis valstybėmis. Kitaip tariant, nepriklausomos valstybės  valdžia nesusijusi su jokia kita valdžia šalies išorėje, nepavaldi kitai valstybei ir visus klausimus sprendžia pati. Valstybės savarankiškumas dažnai apibrėžiamas kaip suverenitetas - valstybės valdžios viršenybė visoje teritorijoje.
Dabartinėse demokratinėse valstybėse aukščiausioji valdžia priklauso tautai. Laisvuose ir demokratiniuose rinkimuose valstybės piliečiai išsirenka valdžią, kuri iki kitų rinkimų valdo valstybę. 

Po 1940 m. okupacijos Lietuva prarado nepriklausomybę. Šalies teritorijoje buvo dislokūota SSRS  kariuomenė, panaikintos demokratinės laisvės. Nors sovietų Lietuva turėjo teritoriją ir gyventojus, tačiau politinė valdžia priklausė nuo Maskvos. Tad 1940-1990m. Lietuva buvo praradusi ne tik nepriklausomybę, bet ir valstybingumą.
__________________________________________________________________________

Valstybės valdymo sistema

Lietuva yra demokratinė parlamentinė respublika. Vadinasi, mūsų šalies įstatymus leidžia laisvuose, visuotiniuose ir lygiuose rinkimuose išrinktas parlamentas. 

Kaip ir kiekvienoje demokratinėje valstybėje, Lietuvoje yra trys valdžios: 

  • Įstatymų leidžiamoji valdžia - Seimas (parlamentas). Ne tik leidžia įstatymus, bet ir kontroliuoja valstybės finansus. Piliečių renkamas ketveriems metams. 
  • Vykdomoji valdžia - Vyriausybė. Įgyvendina Seimo priimtus įstatymus: rūpinasi švietimu, kultūra, socialiniais ir ūkio reikalais, garantuoja krašto saugumą, viešąją tvarką, palaiko ryšius su kitomis valstybėmis. Vyriausybei vadovauja Ministras Pirmininkas. Piliečių penkeriems metams renkamą valstybės vadovą - Prezidentą - taip pat galima priskirti prie vykdomosios valdžios. Jis yra vyriausiasis Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vadas, atstovauja šaliai užsienyje. Seimo pritarimu skiria ar atleidžia Ministrą Pirmininką, paveda jam sudaryti vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį. Teikia Seimui tvirtinti Aukščiausio rango teisėjų kandidatūras. 
  • Teisminė valdžia - teismai. Kontroliuoja, kaip laikomasi įstatymų, vyk¬do teisingumą.

 Kaip vadinama Lietuvos valstybės valdymo forma?
Литва