Lietuvos valstybė     Geologija ir paviršius    Orai ir klimatas      Vandenys     Dirvožemiai ir organinis pasaulis     Gyventojai    Kultūra ir religija      Ūkis     Ekologija  

  Lietuva žemėlapiuose     Lietuvos geografai      Geografinė padėtis     Teritorija ir sienos      Valstybės valdymas     Trumpai  


Pagal R. Šalnos vadovėlį „Žemė“ ©INFORMACIJA
TERITORIJA IR SIENOS

Valstybės teritorija 

Valstybės sienomis atribotas Žemės paviršiaus plotas, oro erdvė virš jo ir žemės gelmės po juo vadinami valstybės teritorija. Lietuvos sausumos teritorija apima 65 300 km2 (1 pav.). Tai sudaro maždaug 0,04% Žemės sausumos ploto. Lietuva nėra didelė, tačiau net 21 Europos valstybė mažesnė už mūsų šalį. Nemažai valstybių yra panašaus dydžio kaip Lietuva. 

Į sausumos teritorijos plotą įskaičiuojami vidaus vandenys: ežerai, tvenkiniai, upės. Šiaurinė Kuršių marių dalis taip pat priskiriama prie Lietuvos vidaus vandenų. Mūsų šaliai priklauso ne tik sausumos teritorija, bet ir teritoriniai vandenys
- 12 jūrmylių (22,2 km) ruožas Baltijos jūroje prie mūsų valstybės pakrantės. Tai Lietuvos jūros teritorija, kurios plotas - apie 1700 km2. Lietuvos teritoriniuose vandenyse, kaip ir sausumoje, galioja Lietuvos Respublikos įstatymai. Drauge su teritoriniais vandenimis Lietuvos teritorija apima 67 000 km2. 

   

Kuo vidaus vandenys skiriasi nuo teritorinių vande­nų?Už teritorinių vandenų plyti maždaug 4800 km2 Lietuvai priklausanti išskirtinė ekonominė zona (IEZ). Tai jau ne Lietuvos teritorija. Čia galioja tarptautinė tėisė, vyksta intensyvi laivyba. Bet šioje zonoje Lietuva turi išimtinių teisių žvejoti, atlikti mokslinius tyrimus, eksploatuoti naudingąsias iškasenas jūros dugne.


Kokių išimtinių teisių Lietuva turi išskirtinėje ekonominėje zonoje?

"Žemė" užduočių sąsiuvinis- psl. 7 № 14
_________________________________________________________________

Valstybės siena 

Sutartinė linija, ribojanti valstybės teritoriją, vadinama
valstybės siena. Ji dažniausiai nustatoma tarpvalstybinėse derybose, rečiau - tarptautinėse konferencijose. Lietuva sausumoje ribojasi su keturiomis valstybėmis: Gudija, Latvija, Lenkija ir Rusija (1 pav.). Vakaruose mūsų šalies siena išvesta Baltijos jūroje, teritorinių vandenų išorine riba.

Bendras Lietuvos valstybės sienos ilgis yra 1734,8 km. Sausumos siena tęsiasi, 1615km, jūros siena-119,8km (4pav.). Apie 41% mūsų valstybės sienos eina upėmis ir upeliais, t.y. hidrografiniais objektais. Lietuvos siena nelabai vingiuota. Pietryčių Lietuvoje, Šalčininkų rajone, yra bene vienintelis didelis linkis, kur Lietuvos teritorijagiliai įsiterpusi į Gudiją. Toks darinys vadinamas anklavū (pagal didžiausią gyvenvietę - Dievėniškių anklavas).

Dabartinė Lietuvos siena nustatyta po Antrojo pasaulinio karo vykusioje Potsdamo konferencijoje (1945 m.). Tuo metu Lietuva buvo okupuota Sovietų Sąjungos, todėl savarankiškai derėtis dėl sienų negalėjo.

1990m. Lietuva atkūrė valstybingumą. Per kelerius metus atkūrė ar paskelbė nepriklausomybę kaimynė Latvija, Gudija, savarankiška tapo Rusija. Nė su viena iš minėtų valstybių (taip pat ir su Lenkija) Lietuva neturėjo susitarimų dėl sienų, todėl jas reikėjo iš naujo nustatyti. Šie darbai trunka jau dešimtį metų ir dar nebaigti. 

"Žemė" užduočių sąsiuvinis- psl. 4 № 9 (3, 4,5,6)

Kas yra valstybės siena ir kaip ji nustatoma?

_________________________________________________________________________
Valstybės siena nustatoma dviem etapais

Iš pradžių dviejų valstybių delegacijos derasi, paskui smulkiai aprašo ir žemėlapiuose pažymi valstybes sieną. Taip atskiriamos valstybių teritorijos. Šis darbų etapas vadinamas delimitacija (delimitatio - ribų nustatymas). 

Paskui speciali komisija tam tikrais ženklais (pasienio stulpais sausumoje ir plūdurais jūroje) pažymi valstybės sieną vietovėje. Šis darbų etapas vadinamas demarkacija (pranc. demarcation - atribojimas). Tik tada šalys pasirašo sutartį, kuria įteisina valstybės sieną.
Palygink Lietuvos ir kitų Europos valstybių plotą. 
Nurodyk penkias mažesnes ir penkias didesnes už Lietuvą valstybes (atlasas). 
Apskaičiuok, kiek kartų dabartinė mūsų šalies teritorija mažesnė už Vytauto laikų Lietuvą. 
Kodėl nepriklausomybę atkūrusiai Lietuvai reikėjo iš naujo nustatyti valstybės sieną? 
Paaiškink, kuo demarkacija skiriasi nuo delimitacijos.
_________________________________________________________________________
„Senos" ir „jaunos" sienos

Seniausia yra Lietuvos ir Karaliaučiaus srities sienos atkarpa nuo Vištyčio ežero iki Nemuno. Jai daugiau kaip 700 metų. Kitados ši riba skyrė LDK nuo Vokiečių ordino žemių. Po Antrojo pasaulinio karo Karaliaučiaus sritis atiteko Rusijai, todėl dabar tai Lietuvos-Rusijos siena. 

Lietuvos-Latvijos siena taip pat mena karaliaus Mindaugo laikus. Ji skyrė LDK nuo Livonijos. Kai XVIII a. po Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimo mūsų kraštas atiteko Rusijos imperįjai, ši riba tapo Kauno ir Kuršo gubernijų riba. Lietuvai ir Latvijai 1918m. paskelbus nepriklausomybę, sienakito nedaug. 

Lietuvos-Lenkijos siena yra palyginti jauna. Ją 1919 m. nustatė Pirmąjį pasaulinį karą laimėjusios Antantės valstybės. Nemunu einanti sienos atkarpa susiformavo 1923m., kai Lietuva atgavo Klaipėdos kraštą. Anksčiau ši sienos atkarpa skyrė Lietuvą nuo Vokietijos, dabar - nuo Rusijos Karaliaučiaus srities. Jauniausia yra Lietuvos - Gudijos siena. Ją po 1940m. Lietuvos okupacijos nustatė SSRS vadovybė.
__________________________________________________________________________
Valstybės sienos kontrolė

Prie svarbiausių automobilių kelių ir geležinkelių, kurie eina per valstybės sieną, įrengti pasienio kontrolės punktai (5 pav.). Čia galima pereiti, pervažiuoti valstybės sieną ir patekti į kitą šalį. Pereiti valstybės sieną ne per kontrolės punktą draudžiama. Pasienio kontrolės punktų taip pat yra oro ir jūrų uostuose. 

Pasienio kontrolės punktuose veikia muitinės postai, kuriuose tikrinami per sieną gabenami kroviniai, renkami mokesčiai už tam tikrų prekių vežimą.

Lietuvos siena su Latvija ir Lenkija yra vidinė ES siena. Norint ją pereiti, reikia pateikti asmens dokumentą. Čia nėra muitinės patikrinimo. Artimiausiu metu šią sieną galėsime pereiti be asmens dokumentų kontrolės. 

Lietuvos siena su Gudija ir Rusija yra išorinė ES siena. Per ją važiuojantys Lietuvos piliečiai turi pateikti ne tik asmens tapatybę įrodantį dokumentą, bet ir vizą - leidimą įvažiuoti į kitą šalį (8 pav.). Tokius leidimus išduoda valstybių diplomatinės atstovybės: ambasados ir konsulatai. Išorinės ES sienos muitinės postuose kruopščiai tikrinami krovimai, surenkama daug mokesčių už įvežamas prekes. IšorineES siena laikoma ir jūros siena.

Valstybės sienayra saugoma: pasieniečiai patruliuoja palei sienos ribą, budi postuose, pasalose. Išorinė ES siena stebima ypač akylai. Čia sulaikoma nemažai nelegalių imigrantų ir kontrabandinių krovinių.
"Žemė" užduočių sąsiuvinis- psl. 7 № 13


Kokiomis priemonėmis kontroliuojama valstybės sie­na?
Литва