x
x
 

 Lietuvos valstybė     Geologija ir paviršius    Orai ir klimatas      Vandenys     Dirvožemiai ir organinis pasaulis     Gyventojai    Kultūra ir religija      Ūkis     Ekologija  

  Lietuva žemėlapiuose     Lietuvos geografai      Geografinė padėtis     Teritorija ir sienos      Valstybės valdymas     Trumpai  


Pagal R. Šalnos vadovėlį „Žemė“ ©INFORMACIJA
Tema: GEOGRAFINĖ PADĖTIS

Pamokos tikslai ir uždaviniai:

·         Supažindinti su Lietuvos geografine padėtimi.

·         Supažindinti mokinius su šalies geografininės padėties charakteristikomis ( geopolitinė, gamtinė, ekonominė).

 • Ugdyti mokinių pileitiškumo savimonę. 
Darbo metodai:
 • darbas su vadovėliu/tinklalapiu (skaitymas, analizė ir apibendrinimas), geografijos atlasais, darbas grupėse;

  Žodynėlis (sunkesni žodžiai). Rusų-lietuvių: anklavas, eksklavas, Karaliaučius, dienovidinis, pusiaujas, ašigalis, galulaukė, driekiasi, ištekliai, srautas.

Pamokos situacija:

Praėjusiose pamokose mokiniai susipažino su Lietuvos praeitimi, žymiausiais Lietuvos geografais ir keliautojais (I.Domeika, J.Čerskis, K.Aris, M.Šalčius, A. Poška, Vl.Vitkauskas...). Žino Lietuvos vardo kilmės hipotezes. Sieja Lietuvos istorijos raidą su pasaulio istoriniais įvykiais.

Ugdomi gebėjimai

 • Savarankiškai dirbs su įvairiais informacijos šaltiniais.
 • Palygins Lietuvos geografinę padėtį su bet kurios kaimyninės valstybės geografine padėtimi. 
 • Skirs geografininės padėties charakteristikų aspektus.
 • Praktiškai taikys įgytas žinias dirbdami su užduočių sąsiuviniu.
 Darbo eiga:

1.Tikslų ir uždavinių pristatymas (lietuvių  kalba)

2. Sužadinimas:

Video įrašo peržiūra (anglų kalba) ir diskusija "Lietuva-Europos šalis"

3. Nauja medžiaga

 • Mokytojo pasakojimas. (Rusų kalba)
Labiausiai nutolusios Lietuvos vietos
 
- Šiaurėje (56°27' š. pj.) - Biržų rajone, Nemunelio vingyje netoli Rumbų kaimo Pietuose (53°54' š. pl.)
- Varėnos rajone, apie 7 km piečiau Musteikos kaimo Vakaruose (20°56' r. ilg.) 
- Kuršių nerijoje, Baltijos jūros paplūdimyje, apie 4 km j pietvakarius nuo Nidos Rytuose (26°5 r. ilg.)
- Ignalinos rajone, apie 3 km ryčiau Vosiūnų kaimo. 
Šiauriausias, piečiausias...  Lietuvos teritorija plyti tarp 53°53' ir 56°27' šiaurės platumos lygiagrečių bei 20°56' ir 26°51' rytų ilgumos dienovidinių (2 pav.). 

Mūsų šalis nuo šiaurės ašigalio nutolusi apie 3900 km, o nuo pusiaujo - maždaug 6100 km. Tad gyvename arčiau šiaurės ašigalio negu pusiaujo. 

Lietuvos teritorija iš vakarų į rytus tęsiasi 373 km, o iš šiaurės į pietūs - 276 km. Matematiškai apskaičiuotas Lietuvos geografinis vidurys yra tarp Kėdainių ir Dotnuvos, Ruoščių kaimo galūlaukėse (geografinės koordinalės: 55° 19 š pl. ir 54' r. ilg.). Šioje vietoje pastatytas kuklus paminklas prie kelio yra rodyklė.

 • Mokiniai užduočių sąsiuvinyje žymisi gaunamą informaciją apie Lietuvos geografinę padėtį Europoje."Žemė" užduočių sąsiuvinis- psl. 2 № 3, 4
 
_________________________________________________________________
 • Individualus praktinis darbas  užduočių sąsiuvinyje.psl. 3 № 5 (Lietuvių kalba)
Lietuva - Vidurio Europos valstybė

Lietuvos teritorijoje susikerta vidurinis Europos dienovidinis ir lygiagretė, todėl mūsų šalis beveik vienodai nutolusi nuo Nordkapo kyšulio šiaurėje ir Graikijos salų pietuose, nuo Pirenų pūsiasalio pietvakariuose ir Uralo kalnų šiaurėsrytuose (l pav.).

Lietuvos teritorijoje yra ir Europos geografinis centras. Tad Lietuva yra vidurio Europos valstybė. 

Geografiškai, istoriškai ir ūkiškai mūsų šalis labai glaudžiai susijusi su Lenkija, Latvija, Vokietija, Rusija ir kitomis valstybėmis prie Baltijos jūros. Dėl to sakoma, kad Lietuva yra Baltijos valstybė.

1989m. Prancūzijos nacionalinio geografijos instituto mokslininkai apskaičiavo, kad Europos žemyno geografinis centras yra netoli Vilniaus (54°54' š. pl. ir 25°19' r. ilg.). Ši ypatinga vieta - maždaug už 25 km į Šiaurę nuo mūsų sostinės, vaizdingoje vietoje šalia Bernotų piliakalnio ir Girijos ežero, netoli Vilniaus-Utenos plento. Europos geografiniame centre stovi monumentas, čia įkurtas kraštovaizdžio (kartografinis) draustinis.
 • Mokytojas: Kodėl Lietuva priskiriama prie Vidurio Europos ir Baltijos valstybių?
_________________________________________________________________
 • Darbas grupėse. 
Geografinės padėties ypatumai (Lietuvių kalba) Apibūdinti Lietuvos geografinę padėtį nurodytais aspektais.

(I gr.- gamtinis, II-ekonominis, III- politinis)


Lietuva yra Europos žemyno viduryje, rytinėje Baltijos jūros pakrantėje, Rytų Europos lygumos vakarinėje dalyje. Gyvename vidutinėje klimato juostoje, todėl mūsų krašte ryškūs metų laikai. Lietuvoje palyginti švelnios žiemos ir vėsios vasaros, nes mūsų šalis yra pereinamojoje iš jūrinio į žemyninį klimato zonoje. 
Tai lemia augaliją: auga ir lapuočių, ir spygliuočiųmedžių. Lietuva yra mišriųjų miškų geografinėje zonoje. 

Krašto paviršius žemėja Baltijos link, todėl visos upės teka į jūrą. Didesnę šalies teritorijos dalį apima Nemuno baseinas. Baltijos jūros pakrantė ties Lietuva užšąla tik ypač šaltomis žiemomis, tad Klaipėdos uostas ir Būtingės naftos terminalas gali sėkmingai konkuruoti su kitais Baltijos jūros uostais. 

Lietuva yra kryžkelėje tarp šiaurės ir pietų bei vakarų ir rytų Europos. Mūsų šalies teritorijoje driekiasi svarbūs tarptautiniai transporto keliai, kuriais gabenami kroviniai, vežami keleiviai. 
Didžiausia dalis energijos išteklių (naftos, dujų) Lietuvą pasiekia vamzdynais iš Rusijos. Įvairių prekių, įrenginių daugiausia įsivežama sausumos ir jūrų keliais iš Europos Sąjungos (ES). Pastebimai didėja prekių srautas ir iš rytų Azijos. 


__________________________________________________________________________
 Geopolitinė padėtis

Lietuvos kaimynės visais laikais buvo stipresnės ir didesnės valstybės, todėl šalies geopolitinė padėtis labai sudėtinga. Mūsų valstybę ne kartą niokojo karai, buvo užgrobusios kitos šalys. Net 1918-1940 m. Lietuvai nuolat įtakos turėjo didžiosios kaimynės. 

Atkūrus nepriklausomybę, įstojus į ES ir lapus NATO nare, mūsų valstybės geopolitinė padėtis gerokai pasikeitė. Dabar Lietuvos saugumą garantuoja stipriausias pasaulyje karinis blokas. Oro erdvę patruliuoja NATO lėktuvai. Kilus grėsmei, į pagalbą atskubėtų NATO kariuomenė. Mūsų kaimynės Lenkija ir Latvija taip pat yra NATO ir ES narės, panašaus ekonominio bei politinio lygio valstybės. Lietuva - ES pasienio valstybė. 

Mūsų šalies teritorija ribojasi su Nepriklausomų Valstybių Sandraugos (NVS) nariųRusijos ir Gūdijos (Baltarasijos) teritorijomis (5 pav.). Lietuva įsipareigojusi tinkamai saugoti išorinę ES sieną, atlikti muitinės kontrolę. Buvusios ilgametės NATO priešininkės Rusijos ekonominė ir karinė galia gerokai sumenko, todėl dabar ši valstybė nekelia didelio pavojaus Lietuvos valstybingumui. Bet pašonėje esančioje Karaliaučiaus srityje vis dar sutelkta nemažai kariuomenės. Karaliaučiaus sritįnuo Rusijos skiria Lietuvos, Latvijos ir Gudijos teritorijos. Tokia atskirta valstybės teritorijos dalis vadinama eksklavu. Patogiausias transporto kelias į Karaliaučiaus sritį eina per mūsų šalį, todėl Rusija stengiasi palaikyti dalykiškus santykius su Lietuva. Grėsmę mūsų valstybei taip pat gali kelti nestabili politinė padėtis gretimoje Gudijoje. 

 • Grupių darbų pristatymas.

4. Refleksija. Karštoji kėdė.(Rusų kalba)
(Mokiniai užduoda klausimus pamokos tema )

5. Vertinimas.

6. Namų darbai. Pasiruošti diskusijai. Ar Lietuvos geografinė padėtis palanki  ekonomikos vystymui?Литва