Lietuvos valstybė     Geologija ir paviršius    Orai ir klimatas      Vandenys     Dirvožemiai ir organinis pasaulis     Gyventojai    Kultūra ir religija      Ūkis     Ekologija  

  Lietuva žemėlapiuose     Lietuvos geografai      Geografinė padėtis     Teritorija ir sienos      Valstybės valdymas     Trumpai   


Pagal R. Šalnos vadovėlį „Žemė“ ©INFORMACIJA
LIETUVOS GEOGRAFAI

Garsiausi Lietuvos keliautojai ir geografai 

 • Ignas Domeika (1802-1889) - mineralogas, chemikas, keliautojas, medicinos mokslų daktaras, profesoriavo Čilėje. Jo vardu pavadinta gatvių, mineralas, miestas, muziejus, kalnagūbris Anduose (Coldillera Domeyko). Mokslininkas garsus daugelyje pasaulio valstybių.  
 • Jonas Čėrskis (1845-1892) dalyvavo 1863 metų sukilime, ištremtas j Sibirą. Atliko detalius Baikalo ežero tyrimus. Surengė ekspedicijų į Sajanų kalnus, Jakutiją. Jo vardu pavadintas kalnagūbris Sibiro rytuose. Pripažintas geriausiu tų laikų Sibiro tyrėju. 
 • Matas Šalčius (1890-1940) - rašytojas, keliautojas, žurnalistas. 1929-1933 m. motociklu pervažiavo Europą, Aziją, Afriką. Parašė knygą „Svečiuose pas 40 tautų". Žuvo 1939 m. keliaudamas po Pietų Ameriką. 
 • Juozas Dalinkevičius (1893-1980) - moderniosios geologijos pradininkas, tyrė Lietuvos žemės gelmes, sudarė geologinių žemėlapių. 
 • Kazys Pakštas (1893-1960) - Lietuvos socialinės geografijos ir geopolitikos pradininkas, klimatologas, dėstė Kauno universitete, JAV universitetuose. Lietuvos geografų draugijos kūrėjas. Numatė Lietuvos okupacijos grėsmę, ragino išgabenti svarbiausius šalies dokumentus, valiutos atsargas ir perkelti gyventojus. 
 • Steponas Kolupaila (1892-1964) - profesorius, hidrologas, inicijavęs vandens matavimo stočių tinklo kūrimą, kaupė ir sistemino hidrologinius tyrimus. Dėstė JJW universitetuose. 
 • Alfonsas Basalykas (1924-1986) - VU profesorius, landšafto tyrėjas, paleogeografas, Lietuvos geografų draugijos prezidentas. Parašė knygų („Lietuvos fizinė geografija", „Žemė - žmonijos buveinė"), straipsnių. 
 • Česlovas Kudaba (1934-1993) - VU profesorius, kraštotyrininkas, geomorfologas, aktyvus visuomenininkas. Sudarė detalų Lietuvos aukštumų žemėlapį pagal topografinius žemėlapius, išskyrė apledėjimų stadijų ir fazių išplitimą. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras. Parašė daug knygų ir straipsnių apie įvairias Lietuvos vietoves, gyventojus. 
 • Algirdas Gaigalas (1933-2009) - VU profesorius, mokslininkas, geologas, Lietuvos Geografų draugijos narys, žurnalo „Mokslas ir gyvenimas" redakcinės kolegijos narys, intensyviai tyrė Lietuvos paviršių ir gelmes. 
 • Rimantas Krupickas (1943-2009) - VPU geografijos docentas, keliautojas. Parašė knygų, parengė straipsnių, kūrė metodinę medžiagą mokyklinei geografijai dėstyti. Įsteigė Jaunųjų geografų mokyklą. Inicijavo Jaunųjų geografų olimpiadų ir Respublikinio Č. Kudabos moksleivių konkurso organizavimą. 
 • Vladas Vitkauskas - keliautojas, alpinistas, kuris įkopė į žemynų aukščiausias viršukalnes ir iškėlė jose Lietuvos trispalvę. Lietuvos alpinizmo asociacijos, Lietuvos keliautojų sąjungos narys. 

Šiuolaikiniai geografiniai tyrimai Lietuvoje
 

Tyrimus atlieka Lietuvos universitetų, Vilniaus universiteto Geologijos ir geografijos instituto mokslininkai. 

Gamtinės geografijos srityje detalūs tyrimai atliekami Baltijos jūros sektoriuje. Tiriamos probleminės teritorijos, požeminio ir paviršinio vandens sistemos, kraštovaizdžio ir geoaplinkos būklė, jų kaitos ir sąveikos su žmogaus veikla tyrimai. 

Visuomeninėje geografijoje tyrimai apima turizmo ir ekoturizmo plėtrą, kultūrų, kaimo geografijos, retai apgyvendintų teritorijų tyrimus, jaunimo ir kitų visuomenės atstovų emigracijos problemų analizavimą.

Литва