Lietuvos valstybė     Geologija ir paviršius    Orai ir klimatas      Vandenys     Dirvožemiai ir organinis pasaulis     Gyventojai    Kultūra ir religija      Ūkis     Ekologija  

  Lietuva žemėlapiuose     Lietuvos geografai      Geografinė padėtis     Teritorija ir sienos      Valstybės valdymas     Trumpai  


Pagal R. Šalnos vadovėlį „Žemė“ ©INFORMACIJA
LIETUVOS VALSTYBĖ

Lietuvos teritorija ir gyventojai praeityje 

• Pirmieji žmonės Lietuvos teritorijoje apsigyveno pasitraukus paskutiniam ledynui. Iš pradžių jie vertėsi medžiokle, vėliau ėmė gyventi sėsliau, dirbti žemę. 
• Į Lietuvos teritoriją atklydusios indoeuropiečių gentys asimiliavo vietos gyventojus. Ilgainiui į rytus nuo Baltijos susiformavo bailų gentys. 
• Lietuvos vardas rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1009 m. Kvėdlinburgo metraščiuose. 
• 1613 m. M. K. Radvilos Našlaitėlio rūpesčiu išleistas LDK žemėlapis yra vienas iš vertingiausių vėlyvojo Renesanso kartografijos kūrinių. 
• Lietuvos vardo kilmę aiškina kelios teorijos, tačiau jos nepagrįstos įtikinamais įrodymais. 

_________________________________________________________________________
Geografinė padėtis 

• Lietuva - vidurio Europos valstybė. Dėl geografinės padėties, istorinių bei ūkinių saitų Lietuva priskiriama ir prie Baltijos valstybių. 
• Lietuvos geopolitinė padėtis ilgai buvo ypač sudėtinga, nes mūsų šalis yra kryžkelėje tarp šiaurės ir pietų, taip pat rytų ir vakarų Europos. 
• Dabar Lietuva yra ES narė, jos saugumą garantuoja NATO. 
• Lietuvos teritorija prikiriama prie antrosios (Rytų Europos) laiko juostos. Ekonominiais sumetimais paskutinį kovo savaitgalį įvedamas vasaros, o paskutinį spalio savaitgalį - žiemos laikas. 
_________________________________________________________________
Teritorija ir sienos 

• Lietuvos sausumos teritorijos piotas - 65 300 km2. Mūsų šaliai taip pat priklauso 1700 km2 jūros teritorijos. 
• Lietuvos valstybės sienos ilgis -1734,8 km. Šalis ribojasi su keturiomis valstybėmis: Latvija, Gudija, Rusija ir Lenkija. 
• Skiriami du valstybės sienos nustatymo etapai: delimitacija ir demarkacija. 
• Valstybės siena yra saugoma- ją pereiti galima tik per pasienio kontrolės postas 
• Išorinės ir vidinės ES sienos kontrolės režimas skiriasi. 


 


__________________________________________________________________
Valstybės valdymas 

• Pagrindiniai valstybės bruožai: gyventojai, teritorija ir politinė valdžia. 
• Nepriklausoma valstybė savarankiškai tvarko vidaus reikalus ir palaiko santykius su kitomis valstybėmis. 
• Lietuvos valstybės valdymo forma - parlamentinė respublika, 
• Kaip ir kiekvienoje demokratinėje valstybėje, Lietuvoje yra trys valdžios: įstatymų leidžiamoji (Seimas), įstatymų vykdomoji (Vyriausybė) ir teisminė. 
• Lietuvos teritorija suskirstyta į smulkesnius administracinius vienetus. Tai vadinama administraciniu suskirstymu.Литва