Historia‎ > ‎

O nas

O Stowarzyszeniu

Gdyńskie Stowarzyszenie „Familia” Jest organizacją non – profit, działającą formalnie od 9 kwietnia 2002 roku. Głównym celem działalności stowarzyszenia było powołanie do życia świetlicy socjoterapeutycznej w dzielnicy Grabówek. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, znając problemy rodzin i żyjących w nich dzieci, stowarzyszenie dążyło do stworzenia miejsca, w którym w atmosferze bezpieczeństwa i spokoju dzieci i młodzież z naszej dzielnicy uzyskałaby niezbędną pomoc. 

Działania te zostały uwieńczone sukcesem – od 24 października 2002 r. w dzielnicy Grabówek działa Świetlica „Familia” Oferuje ona dzieciom:
• Szeroko rozumianą pomoc pedagogiczno – psychologiczną, socjoterapię i terapię pedagogiczną.
• Zajęcia sportowe.
• Zajęcia plastyczno – techniczne.
• Alternatywne sposoby spędzani czasu wolnego.
• Pomoc w odrabianiu lekcji.
• Dożywianie. Zachęcamy i uczymy podopiecznych jak włączyć się w życie społeczne i kulturalne, które jest alternatywą dla złych wpływów środowiska.