Historia‎ > ‎

Zespół


Osoby związane z „Familią”

Zarząd Gdyńskiego Stowarzyszenia „Familia” to:

 • Prezes: Piotr Chacuk
 • Wiceprezes: Mateusz Bogdański
 • Skarbnik: Wioletta Czaplejewicz

Pracownicy świetlicy na Grabówku:

 •  Koordynator: Wioletta Czaplejewicz pedagog, socjoterapeuta,
 •  Marta Kubacka psycholog, socjoterapeuta,
 •  Alicja Bursiewicz pedagog, socjoterapeuta.

Pracownicy świetlicy na Karwinach: 

 • Koordynator: Brygida Schneider – pedagog, socjoterapeuta,
 • Jarosław Grzybowski – pedagog, socjoterapeuta,
 • Anna Łaskawska– psycholog, socjoterapeuta,
 • Joanna Lis- pedagog, socjoterapeuta.

Wspracia we wszystkim udzielają nam:

 •  Ks. Prałat  Piotr Topolewski z parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny.
 •  Ks. Krzysztof Gidziński
 •  Wolontariusze.
 •  Ludzie dobrej woli.

Contact our organization

Irvine, CA