home‎ > ‎

Historia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach została założona w roku 1949. Obecna siedziba biblioteki mieści się w Dolicach przy ulicy Ogrodowej 46. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach wchodzą cztery filie:  w Kolinie ( założona w roku 1957 ), Rzeplinie ( założona w roku 1968 ), Sądowie ( założona w roku 1949 ) i w Żalęcinie ( założona w roku 1993 ). Od momentu powstania Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach prowadziła liczne punkty biblioteczne w miejscowościach : Mogilica, Ziemomyśl A, Ziemomyśl B, Dobropole, Brzezina, Warszyn, Skrzany, Pomietów, Moskorzyn, Morzyca, Strzebielewo, Przywłoki, Krępcewo, Dom Pomocy Społecznej w Dolicach.

                     Księgozbiór biblioteczny wynosi 53 078 woluminów .W roku 2004 Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach została skomputeryzowana ( dostęp czytelników do Internetu ). Od 2006 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach jest samodzielną,  Instytucją Kultury. Biblioteka jest finansowana w całości przez  Urząd Gminy w Dolicach.

 

 

     Pracownicy :

1.    Marek Wejman      -         Dyrektor

2.     Jolanta Bęćkowska –     filia w Kolinie

3.     Brygida Kopacka    -      filia w Rzeplinie

4.     Jolanta Bęćkowska –        filia w Sądowie

5.     Paulina Grzelka           filia w Żalęcinie

 

Comments