Fundatia Compartir este o Organizatie NGuvernamentala infiintata in anul 1997.

Fundatia Compartir a luat fiinta din dorinta unui grup de persoane de a sprijini integrarea in societate a tinerilor proveniti din medii defavorizate.

SCOPUL SI OBIECTIVELE FUNDAŢIEI

2.1. Scopul fundaţiei COMPARTIR este de ajutorare a tuturor categoriilor de persoane,  în special copii şi tineri pentru atingerea unei dezvoltării personale optime (materială, fizică şi spirituală)

2.2. Obiectivele fundaţiei sunt:

a)      Realizarea acţiunilor sociale şi umanitare, care pot ajuta orice persoană indiferent de credinţă, cultură, rasă pentru atigerea dezvoltarii personale optime

b)   Organizarea de activităţi şi de acţiuni educative (socio-culturale, sportive, de timp liber, etc.) care sa ajute la dezvoltarea unei personalităţi puternice şi a unui sentiment sănatos de autoapreciere,

c)      Acordarea unei atenţii deosebite tinerilor si copiilor provenind din medii defavorizate.

d)   Participarea, dacă mijloacele şi obiectivele fundatiei corespund, la activităţi şi programe organizate sau propuse de instituţii publice sau private.

Extras din Statutul Fundatiei Compartir