ESPERANTO‎ > ‎

Elstaraj diraĵoj

DIRAĴOJ PRI ESPERANTO
 • "Translokiĝi de la propra lingvo al iu ajn fremda estas tiel meminstrua kiel vojaĝi al iu ajn fremda lando" (ESAIAS TEGNER, LA JUNA).
 • "Estus granda avantaĝo por la homaro se ekzistus nur unu lingvo, kiun ĉiuj popoloj povus ĝin uzi. Tiu unuiga lingvo devus bone soni, esti bone kreita kaj havi riĉa esprim-kapablo" (JUAN LUIS VIVES).
 • "Por ĉiuj oni bezonas komuna lingvo, tute nova kaj pli facila ol ĉiuj konataj lingvoj" (COMENIUS).
 • "Esperanto estas facila lingvo, fleksebla kaj belsona, kiu servas kaj por la eleganta prozo kaj por la armoniaj versoj. Ĝi kapablas esprimi iu ajn penso, eĉ ankaŭ la plej subtilaj animaj sentoj. Krome, pere de ĝiaj lingveroj ĝi estas la ideala internacia lingvo (...). La ŝlosilo de komuna lingvo, perdita en la Babela turo, povas esti konstruata nur pere de la uzado de la esperanto" (JULIO VERNE).
 • "Mi estas konvinkita ke la ĝeneraligo de la uzado de la esperanto povus kunporti la plej feliĉaj rezultoj kaj en la internaciaj rilatoj kaj en la progresado al universala paco" (L. LUMIÈRE).
 • "Ni, kiuj multege volus vidi disbatitaj la popolaj landlimoj, ni ne dubas rekomendi la lernado de la esperanto al ĉiuj inteligentaj kaj bonkoraj homoj, kiuj vere amu la intelekta kaj morala progreso de la popoloj" (PI Y MARGALL).
 • "Por ke la popoloj sin akordiĝu, unue ili devas kompreni unu la alian. Ke la esperanto redonu la aŭda kapablo al gesurduloj, al ĉiuj kiuj estas izolitaj per lingva muro ekde jarcentoj" (ROMAIN ROLLAND).
 • "La Koperniko de la Filologio" (esprimo per kiu taksis al  Zamenhof la franca matematikisto C. BOURLET).
 • "Esperanto estas la plej bona solvo kiel ideo de internacia lingvo" (ALBERT EINSTEIN).
 • "La lingva diverseco estas unu el la plej grandaj baroj en la vojo al la amikeco kaj al la kompreno inter la popoloj. La internacia idiomo esperanto jam de antaŭ tempo que intencas forigi tiun baron. La sukcesoj de la esperanto estas agnoskitaj de Unesko. Ke la ONU insistos efike, oni progresu la laboro komencita de la D-ro. Zamenhof. La kunlaboro por plibonigi la internaciaj rilatoj devus esti superega devo por ĉiu politika aktivisto. La amikeca kompreno inter la gentoj de la malsamaj landoj helpas al la politiko por plenumi ĝiajn taskojn: antaŭenirigi al la paco" (WILLY BRANDT).
 • "Mi lernis esperanton kaj mi atingis du konkludoj. Oni temas pri lingvo tre, tre bone verkita. Laŭ la lingva vidpunkto, ĝi vere sekvas mirindaj ekonomiaj kaj efikaj (lingvaj) kriterioj. Due, ĉiuj la movoj favore al internaciaj lingvoj fiaskis, escepte tiu de esperanto, kiu unuiĝas aro da personoj en ĉiuj mondopartoj, ĉar ene de la esperanto estas kaŝita ia ideo, idealo; mi rimarkas ke Zamenhof ne nur konstruis lingva objekto, ĉar kun ĝi estas ideo de frateco, de pacismo" (UMBERTO ECCO).
 • "Lingvo kaj sento, jen estas esperanto. La lingvo vivas en ĝia literaturo. La sento sin esprimas per ĝia poezio" (K. KALOCSAY).
 • "Esperanto estas bela lingvo kaj, krome, bela aventuro. Kaj vivi ambaŭ, bone indas la klopodon" (FERNANDO DE DIEGO, tradukinto de la “Kiĥoto” al esperanto).
 • "Ni ŝatas Esperanton ne tial, ke ĝi alproksimigas reciproke la korpojn de la homoj, eĉ ne tial, ke ĝi alproksimigas la cerbojn de la homoj, sed nur tial, ke ĝi alproksimigas iliajn korojn." (L. L. ZAMENHOF).

Comments