BULTENOJ

MONATA (IAMA) BULTENO DE “FRATECO”
 
"Nia Vivo" estis la bulteno de la esperanta societo "Frateco" (Zaragoza, Hispanio).
Tiu revueto aperis regule (monate) de julio de 1931 al junio de 1936.
Poste foje oni eldonis iajn eksterordinarajn numerojn.
 


Unua numero: julio de 1931
Eksterordinara nº: julio de 1933
25a datreveno de "Frateco"

Nova prezento: oktobro de 1933
 

Aperis artikoloj pri diversaj temoj: Informoj, arto, literaturo, turismaj sciigoj…
 
Foje alvenis kunlaboroj de elstaraj esperantistoj kiel V. Inglada (n-ro 4, 6)
 
Jen memorindaj vortoj de José Orós ("Nia Vivo", n-ro 6, decembro de 1931):
"D-ro Zamenhof estis kuracisto. Li penis sanigi la homaron [...]. Li prenis plumon kaj receptis. La recepto estis Esperanto".
Jen la ligiloj por eniri en nova ttt-pagxo pri (s)elektitaj verk(et)oj el la bultenoj
de Hispana Esperanto-Federacio (H.E.F.):Comments