ELDONAĴOJ‎ > ‎

1983 - Kongreslibro

43a HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO
KONGRESLIBRO
ZARAGOZO    21a ĝis la 25a de julio 1983a
500 ejs. - 7-83 TIP. C. BOLOIX
REINA FABIOLA, 7 - ZARAGOZA
D.L. Z 1092-83
ENHAVO
     5 - Enhavo
     6 - Honora Komitato
     8 - Estraro de la Federacio
     9 - Organiza Kongresa Komitato
   10 - Saluto al la Gekongresanoj, de D-rino. R. Urueña (F)
   11 - "Hispana Vilaĝo", de Pedro Marqueta
   12 - La palaco Al-Jafar de Saraqusta, de Almuqtadir Billah (F)
   13 - Saluto de la Prezidanto de "FRATECO", V. Ortiz
   14 - S-ro. Emilio Artigas, Instruisto de instruanto, de J. Martínez
   15 - "La kvinpinta Stelo", de D-ro. Sancho Izquierdo (F)
   16 - Preleganto de nia Kongreso: Prof. Juan Régulo Pérez
   17 - Iom pri niaj radikoj: Aragonio, de Jaime Benito
   19 - Preleganto de nia Kongreso: S-ro. Adolfo Castillo Genzor 
   20 - Elstaraj jaroj el la Kroniko de "FRATECO", de A. Marco
                        paĝo 20 - 1908a
                        paĝo 21 - 1931a
                        paĝo 22 - 1954a
                        paĝo 25 - 1980a
   28 - Vizitindaj lokoj de nia urbo, de Ángel Salete
   30 - Hispanaj Kongresoj
   31 - Aliĝintoj al nia 43a Kongreso
HONORA KOMITATO

Ekscelenca Moŝta S-ro. JAVIER SOLANA MADARIAGA
            Ministro pri Kulturo

Ekscelenca Moŝta S-ro. ENRIQUE BARON CRESPO
            Ministro pri Transporto, Turismo kaj Komunikado

Ekscelenca Moŝta S-ro. TOMAS DE LA CUADRA SALCEDO
            Ministro pri Teritoria Administrado

Ekscelenca Moŝta S-ro. SANTIAGO MARRACO SOLANA
            Prezidanto de la Ĝenerala Diputacio de Aragonio

Ekscelenca Moŝta S-ro. ANGEL LUIS SERRANO GARCIA
            Provincestro de Zaragozo

Moŝta S-ro. RAMON SAINZ DE VARANDA JIMENEZ DE LA IGLESIA
            Urbestro de Zaragozo

Ekscelenca Moŝta S-ro. FLORENCIO REPOLLES JULVE
            Prezidanto de la Provinca Deputitejo de Zaragozo

Moŝta Reverendega S-ro. ELIAS YANES ALVAREZ
            Ĉefepiskopo de Zaragoza

Ekscelenca Moŝta S-ro. FEDERICO LOPEZ MATEOS
            Rektoro de la Zaragoza Universitato

Moŝta S-ro. JOSE RAMON BADA PANILLO
            Konsilanto pri Kulturo kaj Edukado de la Ĝenerala Diputacio de Aragonio

Sinjorino MARIA URREA MARTIN
            Delegitino pri Kulturo kaj Edukado de la Zaragoza Urbestraro

Moŝta S-ro. AGUSTIN AZAÑA LORENZO
            Funkcianta Provinca Direktoro de la Ministerio pri Kulturo

Moŝta S-ro. CESAR AUGUSTO ESCRIBANO DE GORDO
            Provinca Direktoro de la Ministerio pri Transporto, Turismo kaj Komunikado

Ekscelenca Moŝta S-ro. JOSE JOAQUIN SANCHO DRONDA
            Ĝenerala Direktoro de C.A.M.P.Z.A. y R.

Ekscelenca Moŝta S-ro. FERNANDO ALMARZA Y LAGUNA DE RINS
            Prezidanto de la Administra Konsilantaro de C.A.M.P.Z.A.R.


D-ro. Ludoviko Lazaro Zamenhof
15-12-1859    14-4-1917
ESTRARO DE LA HISPANA ESPERANTO-FEDERACIO - H.E.F. -

Honora Prezidanto:   D-ro. Miguel Sancho Izquierdo

Prezidantino:   D-rino. Mª. RAFAELA URUEÑA ÁLVAREZ

Vicprezidanto:   S-ro. Ángel Díez García

Sekretario:   S-ro. Luis Hernández García

Vicsekretario:   F-ino. Mª. Jesús Martín Andrés

Kasistino:   F-ino. Carmen Conde Labajo

Voĉdonanto:   S-ro. Pedro Nuez Pérez

Voĉdonanto:   S-ro. Víctor Ortiz Gratal

Voĉdonanto:
  S-ro. Francisco Zaragoza Ruiz

Voĉdonanto:   S-ro. Adonis González Meana

Voĉdonanto:   S-ro. Tomás Caspe Cereijo

Libroservanto de H.E.F.:   S-ro. José González Suárez

Redaktoro de "Boletín":   S-ro. Salvador Aragay Galbany

SEKCIOJ

Prezidanto de H.E.F.A. (Fervojista):   S-ro. Ramón Giménez

Prezidanto de H.T.E.S. (Turisma):   F-ino. Inés Gastón

Prezidanto de H.E.J.S. (Junulara):   S-ro. Miguel A. Sancho
   
ORGANIZA KONGRESA KOMITATO

Prezidanto:   S-ro. Jaime Benito Cedo

Vicprezidanto:   S-ro. Víctor Ortiz Gratal

Sekretario:   S-ro. Antonio Marco Botella

Vicsekretario:   S-ro. José Ángel Rupérez

Jubilea Komisiono:   S-ro. Ángel Salete Tejero

Informado kaj propagando:   S-ro. Enrique Piquero Vázquez

Kasisto:   S-ro. Adolfo Arcega Germes

Ekspozicio:   D-ro. Joaquín Bielsa Vispe

Ekskursoj:   F-ino. Antonia Lapuerta Palacios

Administrado:   F-ino. Pilar Sancho Rebullida

Junularo:   S-ro. Miguel Ángel Martín Martín

Comments