FRATECO‎ > ‎

2008: centjariĝo

PREZENTO FARE DE LORENZO NOGUERO
OKAZE DE LA CENTJARIĜO DE "FRATECO"Esperanto kaj "FRATECO" - Frateco Aragona Esperanto-Asocio (kreita en 1908)


Babelo: simbolo de problemo


Bjalistoko, en 1859. Tie naskiĝis Zamenhof.


Apero de nova homo: Lázaro Luis Zamenhof


Varsovio en 1887


Apero de nova komunikilo: la internacia lingvo Esperanto


Zaragozo en 1908


Kultura konfluejo ...


Ekxpozicio internacia ...


Novaj horizontoj ...


Apero de nova Esperanta-Societo: "FRATECO"


Foto de grupo "FRATECO" en 1911


Elstaraj samideanoj: Emilio Gastón Ugarte kaj Karl Bartel (Aŭstrio)


Komisiono de Helpo al Infanoj (aŭstriaj)


S-ro. Pedro Ramón y Cajal (elstara esperantisto)


XV Hispana Kongreso de Esperanto en 1954


XLIII Hispana Kongreso de Esperanto en 1983


Elstaraj esperantistoj: Ivo Lapenna kaj Miguel Sancho Izquierdo


La nelacigebla Inés Gastón kaj Ivo Lapenna


S-ro. Manuel Maynar Barnolas


S-ro. Antonio Marco Botella dum sia juna viv-epoko


Nova sidejo, novaj tempoj, samaj emoj ...


Karaj geamikoj: Dankon, Fratecan Dankon!


* Lorenzo Noguero *

Presidente de "FRATECO"Comments