2013 - (30)‎ > ‎

2013 - Tria tago HEK

LA TRIA TAGO TRA FOTOJ KAJ VIDEOJ
5 de majo 2013


Ttt-paĝo en Vikipedio pri la 72a-HEK en Zaragozo:MATENA INTERVJUO AL JoMo

Jean Marc Leclercq intervjuata kaj filmita matene, iomete antaŭ ol la prezento de Kani, fare de
la teamo de Antena 3 TV (ili faris tre bonan raporton, sed finfine ŝajne ĝi ne estis elsendita)


Jean Marc Leclercq kaj Ángel Arquillos - Fotis Mariló Torres.


PREZENTO DE KANI (JOSÉ SALGUERO)
PRI KONATA HISPANA ROMANCO

Alklaku la ĉi suban ligon por spekti jutube ĉi tiun prelegon:


José María Salguero (Kani) analizas la enigmojn ekzistantajn ĉe la fama hispana anonima romanco
 "La prizonulo", kadre de la 72a Hispana Kongreso de Esperanto. La esperanta truduko de 
Fernando de Diego aperis en "sentempa sinfonio", tria volumo de la serio "Hispana literaturo".


Antaŭ ol malŝalti kelkajn lumigilojn por ekkomenci prezenton de José Salguero, el Don Benito.


Ekkomenco de la prezento de Kani pri la mezepoka romanco titolita "la prizonulo",
mirinde esperantigita de Fernando de Diego y de la Rosa.

Jen la esperanta traduko kaj la teksto de la Hispana mezepoka poemo:

La prizonulo                    El prisionero

Maje, ĝi okazis maje,           Que por mayo era, por mayo,
kiam varmas la sezon',          cuando hace la calor,
kaj kaniĝas la tritiko,         cuando los trigos encañan
kaj sin levas flor-odor',       y están los campos en flor,
kiam kantas najtingalo,         cuando canta la calandria 
kaj respondas oriol',           y responde el ruiseñor,
kiam la amantoj iras            cuando los enamorados
fari servojn al Amor',          van a servir al amor;
sed ne mi, la kompatinda,       sino yo, triste, cuitado,
kiu sidas en prizon'            que vivo en esta prisión;
kaj ne scias, kiam tagas,       que ni sé cuándo es de día 
kiam estas nokta hor',          ni cuándo las noches son,
ĉar ne plu birdeto trilas       sino por una avecilla
ĉiufoje ĉe l' aŭror'.           que me cantaba el albor. 
Ĝin mortigis paf-arkisto:       Matómela un ballestero; 
Di' lin punu kun rigor'!        déle Dios mal galardón.


Dum la interesa poezi-analizo de la tradukita romanco.


Dum la subjektiva interpretado de la lastaj strofoj de la romanco. 


Finaj konkludoj de Kani, respondante al iuj demandoj de la ĉeestantaro.


PRELEGO DE ANTONIO MARCO
"LA POEZI-DIFINO"

Lorenzo Noguero faras la prezenton de la preleganto, Antonio Marco. 


Antonio Marco post la ekkomenco de sia prelego pri la "Poezi-difino".


Dum la prelego estis interesa partopreno pri la difino de "poezio".


Je la fino de la prelego la ĉeestantaro ade kaj varme aplaŭdis.


Interesa kaj fina partopreno de Miguel Fernández pri la "poezi-difino".


OMAĜO AL ANTONIO MARCO BOTELLA

Profitante la kadron de la 72a Hispana Kongreso de Esperanto, Lorenzo Noguero omaĝis
al nia veterana fratecano Antonio Marco Botella, por ke ne nur  fratecanoj kaj zaragozanoj, 
sed multaj aliaj, povus montri al li nian dankemon kaj admiron. 


Dum la omaĝa aplaŭdado, Lorenzo Noguero faris donaceton al Antonio Marco.


FOTO DE PARTO DE LA ĈEESTANTARO

Mariló Torres, la malaga fotistino kiu fotis la grupon ĉe la ŝtupara enirejo de la kongresejo.


Parto de la ĉeestantaro ĉe la hotela ŝtuparo - Fotis Mariló Torres.


Kelkaj gesamideanoj starantaj ĉe la supra parto de la enireja ŝtuparo.


Kaj kelkaj aliaj siditaj ĉe la malsupra parto de la sama loko.


BELA MUZIKA PREZENTO

Eduardo Berdor kaj Manolo Pancorbo preskaŭ pretaj por komenci la kunan ludadon.


Paroladeto de Toño del Barrio antaŭ ol la ekkomenco de la muzika interpretado.


Samtempa filmado de la bela Esperanta interpretado de Eduardo kaj Manuel.


Dum Eduardo Berdor bone piano-ludas, Manuel Pancorbo bele kantas.


ASEMBLEO DE HISPANA ESPERANTO-FEDERACIO

Ekkomenco de la Asembleo de Hispana Esperanto-Federacio.


Parolado de la sekretario Félix M. Jiménez dum la Asembleo de HEF.


Tuj post la partopreno de Ángel Arquillos, elstara ĉefredaktoro de "Boletín".


La prezidanto de HEF, Toño del Barrio, parolante al la ĉeestantaro pri kiel
interesigi pri nia lingvo al niaj geamikoj kaj gekonatuloj por disvastigi ĝin.


Toño del Barrio respondante al demandoj de gekongresanoj.


Comments