2013 - (30)‎ > ‎

2013 - Dua tago HEK

LA DUA TAGO TRA FOTOJ KAJ VIDEOJ
4 de majo 2013

Alklaku la ĉi subajn ligojn por spekti jutube kelkajn momentojn en la 72a-HEK:Ttt-paĝo en Vikipedio pri la 72a-HEK en Zaragozo:SOLENA MALFERMO DE LA KONGRESO
PRELEGO DE EMILIO GASTÓN SANZ,
LA UNUA ARAGONA POPOL-DEFENDANTO,
POETO KAJ NEPO DE EMILIO GASTÓN UGARTE
UNU EL LA FONDINTOJ DE "FRATECO" 

Alklaku la ĉi suban ligon por spekti jutube ĉi tiun prelegon:


Emilio Gastón Sanz, Aragona eks-ombudsmano kaj Honora Gasto de la 72a Hispana
Esperanto-Kongreso, hispanlingve alparolas la kongresanaron en la Solena Inaŭguro.


Emilio Gastón Sanz ĉirkaŭita de Isabel Sancho-Rousset, Antonia Lapuerta kaj María Fernanda Ondé.


Antaŭ ol la prelego, eta filmado de "Aragón Televisión" kaj ada filmado de Miguel Gutiérrez.


Dum la prezentado al la ĉeestantaro de Emilio Gastón Sanz fare de la Prezidanto de "Frateco".


Emilio Gastón prelegante hispane al la ĉeestantoj, sente, poete kaj eĉ foje utopie.


Dum la bela prelego de Emilio Gastón, eĉ kun poezio esperante deklamata!


SOLENA MALFERMO FARE DE LA
PREZIDANTOJ DE HEF KAJ DE LA LKK 

La HEF-a Prezidanto, Antonio del Barrio, salutas kaj parolas la ĉeestantaron.


Eduardo Berdor, kiel Prezidanto de la Loka Kongresa Komitato, bonvenas kaj parolas al la ĉeestantoj.


Eduardo Berdor ludante pianon kaj Manuel Pancorbo kantante, interpretas la Esperantan Himnon. 


La ĉeestantaro, piede, tuj post la kuna kaj varma kantado de la "Espero". 


La elstara samideano Eduardo Larrouy kun Toño del Barrio, Prezidanto de Hispana Esperanto-
Federacio kaj kun nia elstara fratecano Antonio Marco, Prezidanto de "Fundación Esperanto". 


Nia samideano Enrique Navarro, sekretario de la Aragona Esperanta Societo "Frateco".


LIBRO-SERVO ZORGATA DE PEDRO SANZ
(NOME DE SAT EN HISPANIO)

Unu el la tabloj plenplena de tre malsamaj esperantaj libroj.


Aliaj homoj vidante la esperantajn verkojn ĉi tie montritajn.


Alia tabulo montrante malsamajn interesajn esperantajn verkojn.


PRELEGO DE MIGUEL FERNÁNDEZ
"POEZIO: ARMILO ŜARGITA PER FUTURO. 
ESPERANTA ANTOLOGIO DE HISPANA POEZIO
KONTESTEMA, ENGAĜIĜINTA KAJ REVOLUCIA"

Alklaku la ĉi suban ligon por spekti jutube ĉi tiun prelegon:


Miguel Fernandez faras antŭprezenton de sia verko "Poezio: armilo ŝargita per futuro", 
kun kantoj, deklamoj kaj anekdotoj, en la 72a Hispana Kongreso de Esperanto en 2013.

Je la komenco, post la prezentado al la ĉeestantoj, fare de nia Prezidanto, Lorenzo Noguero.


Jen kortuŝa prozaĵo de Carmen Conde pri la infanoj forsenditaj el Hispanio okaze de la milito. 
Tradukis kaj deklamas ĝin Miguel Fernández en la 72a Hispana Esperanto-Kongreso:


Marcos Ana estas la hispana politika prizonulo, kiu dum plej multe da jaroj vivis en karcero.
Miguel Fernández tradukis al Esperanto lian kortuŝan poemon "Mia kor' estas korto"
Jen deklamado de la poemo kun subtekstoj, en la 72a Hispana Esperanto-Kongreso:


Eduardo Galeano diras en lia prozaĵo "La rajto deliri": Kio, se ni deliras por momento?
Ni fiksu la rigardon trans la fio por diveni alian eblan mondon. La tekston, kiun vi aŭskultos
estis tradukita kaj deklamita de la esperanta poeto Miguel Fernández, en la 72a HEK:


Miguel Fernández deklamas la poemon "Mi konas ĉiujn fabelojn" de León Felipe, en
la antaŭprezento de sia libro "Poezio: armilo ŝargita per futuro", okazinta en la 72a HEK:Dum la tre interesa, bela kaj senta prelego de Miguel Fernández.


Miguel Fernández deklamas la poemon La bona lupeto (El lobito bueno)
de José Agustín Goytisolo, en la antaŭ prezento de sia libro
"Poezio: armilo ŝargita per futuro", okazinta en la 72a Hispana Kongreso.

Alia momento dum la brila poezia deklamado de Miguel Fernández.


Jen la himno de Aragono, "Kanto al la libero" (Canto a la libertad) de José Antonio Labordeta,
deklamata kaj kantata de Miguel Fernández en lia esperanta traduko, en la antaŭprezento
de la libro "Poezio: armilo ŝargita per futuro" en la 72a Hispana Esperanto-Kongreso:


KANTO AL LA LIBERO
 
Alvenos ja la tago,
en kiu ĉe kap-levo
ni ĉiuj vidos landon
nomatan la liber’.
  
Jen, frato, miaj mano
kaj frunto viaj estos,
via ĉiama gesto
forfalos sen la kre’
de timo-uraganoj
ĉe ŝpruco de liber’.
  
Konstruos ni la vojon
sur tute sama bazo,
ŝultro-ĉe-ŝultre kunaj,
tiel ke eblu lev’
de l’ homoj, kiuj falis
kun krio al liber’.
 
Alvenos ja la tago,
en kiu ĉe kap-levo
ni ĉiuj vidos landon
nomatan la liber’.
  
Sonoros sonoriloj
el la sonorilturoj,
kaj sur dezertaj kampoj
grajniĝos re la gren’
kun altaj spikoj pretaj
fariĝi pan-projekt’.
 
Pan’, kiu dum jarcentoj
neniam disdoniĝis
al ĉiuj homoj, kiuj
laŭeble, fortostreĉe,
la historion puŝis
direkte al liber’.
 
Alvenos ja la tago,
en kiu ĉe kap-levo
ni ĉiuj vidos landon
nomatan la liber’.
  
Tre povus esti tamen,
ke ĉi matenon belan
nek vi nek mi, neniu,
ekvidos en la viv’,
sed endas ĝin perforti
nur por ebligi ĝin.
  
Ĝi estu kiel vento,
kiu elsarkas vepron
por ke elĝermu ver’
kaj elpurigas vojojn
je rub’ el la jarcenta
batal’ kontraŭ liber’.
 
Alvenos ja la tago,
en kiu ĉe kap-levo
ni ĉiuj vidos landon
nomatan la liber’.
  
Alvenos ja la tago,
en kiu ĉe kap-levo
ni ĉiuj vidos landon
nomatan la liber’.
  
Trad.: MIGUEL FERNÁNDEZ


Kuna poezia deklamado de Miguel Fernández, Miguel Gutiérrez kaj Manolo Pancorbo.


Ĉe la fino de sia prelego, post la daŭra kaj varma aplaŭdado de la ĉeestantaro.


PREZENTO DE LUDKARTARO DE ABEL MONTAGUT
LUDKARTOJ DE "TALISMANOJ" (TRIA SERIO) PRI
"MIL KAJ UNU NOKTOJ" KAJ "AL-ANDALUS"

Alklaku la ĉi suban ligon por spekti jutube ĉi tiun prelegon:Abel Montagut, iom arabigita, je la komenco de sia elmontrado pri ludkartaroj.


Afiŝoj montrante du el la ludkartoj de Abel Montagut. 


Dum la prezento kaj prelego pri la ludkartoj por la ĉeestantaro.


Alia momento de la prezento de sia ludkartaro.


LA KONGRESO EN LA ARAGONA TELEVIDO

Franca samideano kaj du katalunaj samideaninoj intervjuataj de la Aragona Televido.


Du gefratecanoj: Eunice Alberto kaj Ángel López, babilante en la kongresejo.


José Salguero (Kani), el Don Benito, intervjuata de la Aragona Televido.


OFICIALA BANKEDO

Foto sendita de Ángel Arquillos kaj Mariló Torres.


Foto sendita de Ángel Arquillos kaj Mariló Torres.


Foto sendita de Ángel Arquillos kaj Mariló Torres.


OMAĜO AL EDUARDO LARROUY

Foto sendita de Ángel Arquillos kaj Mariló Torres.


Foto sendita de Ángel Arquillos kaj Mariló Torres.


Foto sendita de Ángel Arquillos kaj Mariló Torres.


Foto sendita de Ángel Arquillos kaj Mariló Torres.


Foto sendita de Ángel Arquillos kaj Mariló Torres.


PRELEGO-ATELIERO DE JORGE CAMACHO
"ESPERANTO KAJ POEZIO"

Alklaku la ĉi suban ligon por spekti jutube ĉi tiun prelegon:Jorge Camacho je la komenco de sia poezia prelego.


Paŭza momento dum la prelegado kaj deklamado de Jorge Camacho.


PRELEGO DE ANTONIO VALÉN
"KALMO KAJ MALKALMO ĈE KÁLMÁN KALOCSAY"

Alklaku la ĉi suban ligon por spekti jutube ĉi tiun prelegon:Antonio Valén ĉe la komenco de sia interesa prelego pri Kálmán Kalocsay.


Alia momento de la elstara prelego kaj deklamado de Antonio Valén.


Miguel Gutiérrez Adúriz (Svena Dun) disdonante poeziajn foliojn al la ĉeestantoj.


Antonio Valén dum sia poezia prelego kaj deklamado.


Alexis Otero, kubana samideano loĝanta en Svisio, spontane deklamis poezion.


Miguel Fernández, deklamante alian poezion de Kálmán Kalocsay.


Miguel Fernández elstare partoprenis deklamante Kalocsayan poezion.


Nia Prezidanto, Lorenzo Noguero, deklamante poezion antaŭ la ĉeestantaro.


Abel Montagut ankaŭ partoprenis spontane deklamante poezion.


Jorge Camacho, partoprenante perkere kiel poeta deklamisto.


MUZIKA PREZENTO DE JoMo
("SALA CREEDENCE" - PLAZA SAN LAMBERTO, 3)

Alklaku la ĉi subajn ligojn por spekti jutube kelkajn el siaj muzik-interpretoj:
Jomo kantigis kaj dancigis ĉiujn ĉeestantojn dum sia koncerto en la 72a HEK.


Je la komenco de la muzika prezento de la Tuluza samideano Jean Marc Leclecq (JoMo).


Foto sendita de Ángel Arquillos kaj Mariló Torres.


Ĉu vi volas danci sub luna lumo?
Amuziĝi laŭ la ritma drumo?


JoMo ludas - Foto sendita de Lorenzo Noguero.


En la IJK (kaj en la Hispana Kongreso) povas okazi io ajn...


JoMo ludas - Foto de Lorenzo Noguero.


Nova lernanto jen por vi: akuzativo por tuta vivo...


Nova lernanto estos vi: profesoro post unu horo...


Belega versio de la kanto de Bob Dylan "Knockin' on heaven's Door"


Post la muzika prezentado de JoMo, antaŭ la enirejo de "Sala Creedence". 


Comments