2013 - (30)‎ > ‎

2013 - Unua tago HEK

LA UNUA TAGO TRA FOTOJ KAJ VIDEOJ
3 de majo 2013ATENDANTE AL GEPARTOPRENANTOJ

Antaŭ la ekmalfermo, Jorge Camacho kaj Antonio Marco babilas esperante, 
dum Enrique Navarro,  ĉe la tablo, atendas la alvenon de novaj aliĝintoj.


NESOLENA MALFERMO DE LA KONGRESO

Alklaku la ĉi suban ligon por spekti jutube ĉi tiun prelegon:


Lorenzo Noguero prezentas la prelegon de Antonio Marco en la "Nesolena Inaŭguro"
kaj poste faras aldonon pri Donkiĥoto.


Nesolena malfermo de la Kongreso: bonvenon al ĉiuj fare de Lorenzo Noguero,
prezidanto de la Aragona Esperanta Societo "Frateco".


Dum la NeSolena malfermo okazis bombon-ĵetado de "adokinoj" fare de la "Frateca" Prezidanto,
Lorenzo Noguero. Ili estas tipaj Aragonaj dolĉaĵoj (bombonegoj) ŝajne je kvin-jarcenta tradicio.


Jen la teksto legebla (kaj leginda):
Ĉu florfolio
post fal' reflugis branĉen?
Ne! - papilio!
(Verkis: MORITAKE / Tradukis: KALOCSAY) 


PRELEGO DE ANTONIO MARCO
"KOMENTOJ PRI DONKIĤOTO KAJ ĜIA TRADUKINTO"

Alklaku la ĉi suban ligon por spekti jutube ĉi tiun prelegon:


Antonio Marco Botella prelegas pri Donkiĥoto kaj ĝia tradukinto,
en la nesolena malfermo de la 72a Hispana Esperanto-Kongreso.


Lorenzo Noguero prezentante al nia elstara samideano Antonio Marco. 


La prelego de Antonio Marco finiĝis per senta omaĝo al Fernando de Diego, 
parolante kaj omaĝante al li pro lia vivo kaj pro lia verko.


BONVENA PAROLADO DE LA PREZIDANTO DE H.E.F.
 
Nesolena kaj simpatia parolado de la Prezidanto de HEF, Antonio del Barrio, 
al kiu mallonge prezentas Lorenzo Noguero, ĉar ĉeestas eksterlandanoj.


Jen bongusta kravato ("de Unquera") por nia kara aŭtoritato.


SPONTANA INTERVENO DE MIGUEL GUTIÉRREZ ADURIZ
KURAĜIGANTE AL ĈIUJ POR PLIBONOGI NIAN BABILADON

Interesa parolado de Miguel Gutiérrez pri la ne tro bona esprimkapablo de 
la plimulto de la Hispanaj gesamideanoj: kaŭzoj kaj eblaj solvoj. 


Miguel Gutiérrez ade klarigis al ĉiuj siajn ideojn per tre belsona kaj flua Esperanto. 


INTERKONA MATENO

La gefratecanoj Eunice Alberto kaj Lorenzo Noguero, Prezidanto de nia Aragona Esperanta Societo.


La gefratecanoj Jaime Benito, Emilio Pérez kaj Mari-Cruz Martín.


POSTTAGMEZA VIZITO AL "ALJAFERÍA"

Alklaku la ĉi suban ligon por spekti jutube ĉi tiun prelegon:


Jen vizito al la Palaco Alĝafario, kun ĉiĉeronado en Esperanto fare de Jorge Camacho, 

kadre de la 72a Hispana Kongreso de Esperanto, okazinta en Zaragozo en 2013.Ekkomencante la eniron en la areo de la kastelo.


En la enira korto de la Alĝafario, post sukcese pasi la kontrolojn.


Foto sendita de Ángel Arquillos kaj Mariló Torres.


Foto sendita de Ángel Arquillos kaj Mariló Torres.


Aŭskultante klarigojn de la turisma gvidisto pri la palaco "Alĝaferio", antaŭ la Araba Salono.  


Antaŭ la bela enirejo de la araba preĝa ejo, bedaŭrinde parte detruita tra jarcentoj. 


Eno de la araba preĝejo, orientita al La-Meko, laŭ Koranaj ordonoj.


Belegaj kaj tre ornamitaj arabaj kolonoj inter la Oranĝarba Korto kaj la Araba Salono. 


Ĉe la muzea parto de la palaco "Alĝafario", vidante valorajn restaĵojn.


Belega plafono kun Aragonaj Ŝildoj ĉe unu el la salonoj de la palaco Alĝafario.


Ene de alia el la grandaj salonoj de la mezepoka palaco, aŭskultante la turisman gvidiston. 


Ene de la nune nomata "Trubadura Turo", vidante mezepokajn muzulmanajn restaĵojn. 


Parto de la esperantista ĉeestantaro ĉe la Trona Salono de la Katolikaj Gereĝoj.


Superba plafono de la Trona Salono de la Katolikaj Gereĝoj kaj la nuna Aragona Ŝildo.


Bela plafono kun la Hispana Ŝildo iomete antaŭ ol la konkero de la araba Granada Reĝlando.


Larĝa koridoro antaŭ la enirejo al Trona Salono de la Katolikaj Gereĝoj. 


Ĝenerala vido de la korto de la oranĝarboj.


Interna plafono super la enireja ŝtuparego al salono de la "Katolikaj Gereĝoj".


Irante malsupren tra la enireja ŝtuparego. Dume Mariló Torres fotas kelkajn ĉeestantojn.


Meze de la palaca ŝtuparego, sendube multe pli impona dum la mezepoko.


Aŭskultante la lastajn klarigojn antaŭ ol viziti la labor-salono de la Aragona Parlamento.


Foto sendita de Ángel Arquillos kaj Mariló Torres.


Ene de la labor-salono de la Aragona Parlamento.


Grava bildo de grava aŭtoritato en la Aragona Parlamento.


Ene de la kapelo de Sankta Marteno estis interesa ekspozicio pri malnovaj dokumentoj.


La elstara bilbaoa samideano Eduardo Larrouy kaj la fratecano Sabino Pelegrín.


Ĉe la pordo de la kapelo de Sankta Marteno, iomete antaŭ ol foriri el la palaco. 


Foto sendita de Ángel Arquillos kaj Mariló Torres.


Foto sendita de Ángel Arquillos kaj Mariló Torres.


Foto sendita de Ángel Arquillos kaj Mariló Torres.


Gekongresana grupeto reveninte al kongresejo post la vizito al "Aljafería" palaco.


La madridano Francisco Robles kaj nia prezidanto antaŭ mezepoka Zaragoza palaco.


MUZIKA PRELEGO DE EDUARDO BERDOR
"LA VALSOJ DE CHOPIN, ROMANTIKA ĈEFVERKO".

Alklaku la ĉi suban ligon por spekti jutube ĉi tiun prelegon:


Eduardo Berdor promenigas la kongresanojn tra la vivo de Chopin,
kaj mem ludas kelkajn pecojn de la pola komponisto por ilustri sian paroladon.Eduardo Berdor prelegante tre flue pri la vivo de Chopin kaj liaj verkoj.


La ĉeestantaro aŭskultante atente la pianan ludadon de nia samideano Eduardo Berdor.


Nia samideanino Pilarín Zaragoza, helpante al Eduardo por pasi paĝon dum la piana ludado.


Foto sendita de Ángel Arquillos kaj Mariló Torres - Ĉe la kongreseja salono.


Eduardo Berdor, post la ludado, respondante al demandoj de kelkaj interesintaj homoj.


MUZIKA SPEKTAKLO DE SOLOTRONIK

Ekkomenco de la laŭta video-muzika spektaklo fare de Eduardo Vargas. 


Maldekstre Rosa López, meze Lorenzo Noguero kaj dekstre sia edzino Eunice Alberto.


La "Fratecanoj" Pablo Conesa kaj José Vicente Garcés ĉe la koncerta saloneto "La Vulpo".


La malaga samideano Eduardo Vargas (Solotronik) ludante ade kaj brue por la ĉeestantaro. 


La litovino Diemante Aniciene kaj la portugalo Paulo Branco ĉe la "Komerca Heliko"


Comments