2013 - (30)‎ > ‎

2013 - Aliĝinto centjariĝas

EDUARDO LARROUY FARIĜIS CENTJARA


La pasintan sabaton, 9-an de marto de 2013, nia samideano kaj amiko Eduardo Larrouy, kiu aliĝis al 72a Hispana Esperanto-Kongreso, fariĝis 100-jara. Ĉiam vigla kaj aktiva, li estas sendube la dojeno kaj la spegulo de la Esperanto-movado en Hispanio.


Eduardo lernis la lingvon en 1932, en la Esperanto-klubo de Bilbao. Li baldaŭ fariĝis mem instruanto de la lingvo, kaj membro de la estraro de la grupo. Li ne ĉesis la agadon eĉ post la intercivitana milito, kiam Esperanto estis suspektata kaj la agado multe malvigliĝis. Li estis prezidanto de la Grupo de Bilbao en 1979, kaj li ankaŭ kunorganizis tiulokajn hispanajn kongresojn, kaj la eŭropan kongreson en 2004.

Dum la lastaj jaroj li partoprenis preskaŭ ĉiujn kongresojn universalajn kaj hispanajn. Li estas nun la plej aĝa HEF-ano kaj la plej aĝa partoprenanto en UK.

La Grupo de Bilbao organizis omaĝon, modestan, la 23-an de tiu ĉi monato en centra restoracio en la urbo. HEF kaj la tuta movado en Hispanio kaj, ni certas, en la tuta mondo, volonte aliĝas al tiu omaĝo al homo kiu estas ekzemplo de sindonemo kaj esperantemo.

Jen ligo al reta vaska bulteno "Nia Ponto" alirebla je pdf-formato:


Jen ligo al reta paĝo ĉe la vaska ĵurnalo "Deia": 


Jen aliaj ligoj al aliaj paĝoj verkitaj de Antonio Marco Botella pri nia elstara samideano Eduardo Larrouy:Comments