2013 - (30)‎ > ‎

2013 - Zamenhofa tago

ZAMENHOFA TAGO EN FRATECO
17 de decembro 2013
redaktis:  Lorenzo Noguero


Iomete antaŭ ol la komenco de la prelego de nia samideano Antonio Marco,
kiu estas ankaŭ prezidanto de "Fundación Esperanto".


La 17an de decembro, marde kiel kutime, grupeto da gefratecanoj kuniĝis en nia Esperanta societo por celebri la Zamenhofan tagon. Tiu-ĉi jaro ĉeestis kelkajn novajn gelernantojn, sed bedaŭrinde ilia instruisto, Pablo Conesa, ne povis partopreni kun ni.

Unue Antonio Marco faris interesan prelegon ĉefe
pri la virino kaj la poezio en Al-Adalus, kies enhavo oni povas legi musklakante la ĉi-suban ligon:Poste en treege bona kaj amika etoso manĝetis kaj tostis pro la sano de ĉiuj kaj pro la estonto de nia klubo, kaj ĉefe iuj el la novaj gelernantoj demandis kiel disvastigi nian karan lingvon inter la nunaj gejunuloj, kaj ankaŭ pri multaj aliaj kuriozaĵoj kaj pri socie nekonataj pasintaj kaj nunaj agadoj kaj pri eventoj ligitaj al nia movado. 

Feliĉe nia kara samideano José Antonio Fleta faris ĉiujn fotojn per lia poŝtelefono, ĉar ĉiuj aliaj forgesis alporti fotilon por ĉi tiun okazaĵon; kaj malgraŭ ke li uzis nur nelumecan poŝtelefonon por foti, la rezulton estas vere bona. Ankaŭ María Fernanda Ondé sendis kvar bonajn fotojn faritaj pere de ŝia poŝtelefono.De maldekstre: nia sekretario, Enrique Navarro, nia prezidanto, Lorenzo Noguero,
la preleganto, Antonio Marco, nia elstara samideano Jaime Benito kaj Ángel López.


Ĉiuj silentas ĉirkaŭ la tablo, ĉar la interesa prelego jam ekkomencas.


Fotis María Fernanda Ondé pere de poŝtelefono.


Dum la prelegado: la senmova ĉapelo de Antonio Marco ŝajnas regi super nia prezidanto.


Fotis María Fernanda Ondé pere de poŝtelefono.


Vido de la "Frateca" tabulo plenplena da paperaj geanĝeletoj kaj floroj por tiu grava tago.


Parto de la "Frateca" ĉeestantaro, atente aŭskultante la preleganton.


Fotis María Fernanda Ondé pere de poŝtelefono.


Tutdekstre María Fernanda preparas ŝian poŝtelefonon por fari novajn fotojn.


Ĉu li diris bileton por tiel nomi paperet-mesaĝon? Ŝajne iuj el ni pripensas la aferon...


Fotistino fotita; sed dume oni atente aŭskultadas la prelegon plena de poezi-elmontrojn.


Belaj paperaj geanĝeletoj, sed ĉu la nur puraj spiritoj ankaŭ havas sekson? 


Fotis María Fernanda Ondé pere de poŝtelefono.


Post la prelego jen nia tabulo plenplena da manĝindaĵoj kaj trinkindaĵoj.


Bedaŭrinde dispeciĝetis la dika terpoma omeleto kiam oni volis preni pecon por manĝi ĝin. 


Estis eble mezuri la tempopason vidante kiel oni ade malaperiĝis kelkaj manĝaĵoj.


Jen la du ĉefaj fotistoj pere de poŝtelefonoj: José Antonio Fleta kaj María Fernanda Ondé.


Post manĝado kaj trinkado, restas nur kunbabilado.


Comments