2013 - (30)‎ > ‎

2013 - La Z-tago en Zaragozo

ZARAGOZA ZAMENHOFA TAGO
Publikigita en la paĝoj 8-9 de la bulteno nº 404 de HEF
"Boletín" (oktobro-decembro 2013)
verkis: Antonio Marco Botella


Kiel kutime laŭlonge de multaj jaroj, la Esperanta Societo "Frateco" de Zaragozo celebras ĉiujare feston omaĝe nian Majstron. Tiu ĉi jare ankaŭ, kaj ĝi komencis la 14an de decembro en la restoracio de la Paraninfo de Zaragoza (antaŭa Fakultato de Medicino). La partopreno de geesperantistoj estis kontentiga, ja ni ankaŭ invitis al la lernantaro kiu komencis ĉi-jare la Esperanto-kurson. Post la manĝado, la prezidanto Lorenzo Noguero, ekzaltis la celebradon kaj la intelektan figuron de Dro. Zamenhof, kaj dankis al la ĉeestantoj ilia partopreno kaj la firma decido daŭrigi tiun celebradon.


Kaj ankaŭ kiel kutime, ni daŭrigis la feston la 17an de decembro en nia Centro, kiu konsistis en prelego de samideano Antonio Marco Botella, kiu priskribis la vivon de "La virino kaj la poezio en la Mezepoko", kiam en Hispanio kunvivis tri minoritatoj: hispanoj, judoj kaj araboj. Li menciis la opiniojn de certaj intelektuloj kiuj profunde studis tiun epokon kaj ekzaltis ĝuste la viverojn de la Virino: A. F. Schack trafe opiniis pri la tiuepokaj muzulmanaj virinoj:
"La situacio de la virinoj en Al-Andalus, estis pli libera ol tiu en la ceteraj muzulmanaj landoj, ili intervenis en ĉiuj kulturaj aktivaĵoj de la tiama socia vivo, kaj ne malmultaj virinoj, speciale muzulmanaj, atingis famon pro la plenumo de intelektaj taskoj. Ofte, ili disputis kun la viroj pri poeziaj laŭroj. Tiel alta civilizacia nivelo kaj konduto estis la vera kaŭzo de la respekto kaj estimo, kiujn ili ricevis en Al-Andalus, evidente neniam atingitaj de la ceteraj virinoj en aliaj islamaj landoj".

Ankaŭ aliaj fakaj eminentuloj opiniis pri tiu ĉi temo, kaj sendube ne mankas opinioj por plej diversaj gustoj, mi citas tiun de Dro Sawqi Dayf, kiu, eble por emfazi tiujn virinojn kaj ties poezio, faris komparojn kaj diris:
"Ke la nobelaj muzulmanaj virinoj de Al-Andalus ludis en la tiama beletro rolon similan en certaj aspektoj al tiu de la franca virino en la Franca Literaturo dum la XVIIa kaj XVIIIa jarcentoj"...

Mia modesta opinio ne akordas kun tiu de ĉi elstara araba verkisto, eble ekzistas certa simileco, sed en konkretaj kazoj, kiel tiu de la princino Wallada, kaj sendube sen ĝeneraligi en aliaj aspektoj. Estus tre longaj la eksplikoj ĉar oni devus longe ekspliki la diversajn diferencoj de ambaŭ: kulturo, edukado, kutimoj, ktp.


La prelego estis interesa, sed post la fino venis alio tute malsama: oni gustumis kelkajn manĝetojn kaj trinkaĵojn, kiuj ĝojigis iom pli la etoson de la festcelebrantoj...

Kaj kiel fino de tiu ĉi informo ni aldonas: fratecan saluton al ĉiuj legantoj de "Boletín" kaj plej bonan deziron por la venonta Nova Jaro 2014!!!

Antonio Marco Botella

Comments