2012 - (12)‎ > ‎

2012 - Eka informo pri HEK

HISPANA ESPERANTA KONGRESO 2013EKA INFORMO PRI LA PROKSIMA HEK 
72-a HISPANA ESPERANTO-KONGRESO 
ZARAGOZO, 3-5 de majo 2013
 

informa dosiero en hispana lingvo:    alklaku ĉi tie


LA KONGRESO

“FRATECO”, Aragona Esperanto-Asocio, en kunlaboro kun Hispana Esperanto-Federacio, invitas vin al la partopreno en la 72-a Hispana Kongreso de Esperanto kiu okazos de la 3-a (vendrede) al la 5-a de majo (dimanĉe) de la jaro 2013 en la urbo Zaragozo.
 

LA KONGRES-TEMO / MOT(IV)O

“Lingvo kaj sento”, jen nia kongresa devizo. La kongreso havos kiel bazan mot(iv)on la difinon esprimatan de K. Kalocsay por karakterizi nian idiomon: “Lingvo kaj sento. Jen estas Esperanto”.

 
LA KONGRESEJO

La baza sidejo de la kongreso estos salono en hotelo (nome: Hotel Goya), kies adreso situas en strato (calle 5 de marzo, 5) je la centro de la urbo (apud: plaza de España kaj avenida Independencia).

Ni povos same disponi de la propra sidejo de la asocio kiu situas en strato calle de la Cadena, 20, 1º izda.
 

LA PROGRAMO

La programo ankoraŭ devas esti pretigata de la Organiza Komitato, HEF… kaj de vi mem… kiu povas sugesti ian proponon. Antaŭvidataj estas, prelegoj, distraĵoj kaj vizitoj (al palaco “Aljaferia”).

Ni volas profiti por omaĝi la verkon Donkiĥoton kaj la esperantan tradukon faritan de Fernando de Diego.
 

LA KONGRES-ORGANIZA KOMITATO

Prezidanto:  Eduardo Berdor
Vicprezidanto:  Antonio Marco
Sekretario kaj kasisto:  Lorenzo Noguero
Aliaj kunlaborantoj: Enrique Navarro, Miguel Ángel Martín, Sabino Pelegrín
 

LA URBO

Zaragozo (hispane Zaragoza) estas vojkruco (laŭ geografia kaj historia vidpunktoj) kun iberoj, romianoj, araboj, kristanoj... kaj esperantistoj... Indas viziti famaj monumentoj (preĝejo-baziliko “El Pilar”, palaco “Aljaferia”…).

La loĝantaro estas proksimume 700.000 homoj.

La koordinatoj de tiu fama urbo en Hispanio estas 41° 38' N, 0° 53' U, meze de Madrido kaj Barcelono.


GASTIGADO KAJ TRANSPORTO

La kongresejo estos en hotelo Goya. Tiel rezervi ĉambron en la sama hotelo povas esti interese. Ni interparolis kun la respondeculoj por ke ili oferu interesajn kondiĉojn por kongres-partoprenantoj. Sed interesatoj devas paroli rekte kun la hotelo cele al rezervoj (aŭ pensi pri aliaj ebloj).

Krome, en Zaragozo ekzistas sufiĉe granda oferto da restadejoj.

Por interesatoj, la sabaton 4-an estas planita komuna bankedo en tiu hotelo Goya. Por alveni ekzistas diversaj ebloj. Inter ili: aŭtobuse, trajne (speciale per rapidtrajno AVE) kaj eĉ aviadile.
 

KONTAKTO / PLIA INFORMADO

Aragona Esperanto-Asocio “FRATECO”:


Hispana Esperanto-Federacio:


Bankokontoj por pagi la kotizon:

Enlande (Hispanio):  Ibercaja - 2085 0108 15 01 023865 80
Eksterlande:  IBAN - ES46 2085 0108 15 01 023865 80 // SWIFT: CAZRES2Z
Bezonata teksto klarigante pri kio kaj pri kiu temas: 
"Kongreso" + propra(j) kaj familia(j) nomoj


 
Oni povas elŝuti fine kaj malsupre de ĉi tiu paĝo la retajn dosierojn prilaboritajn de nia Prezidanto, Lorenzo Noguero, antaŭe kaj supre montritajn, kies nomoj estas "alighilo kongreso 72HEK.pdf" kaj "Anonco 72HEK.pdf" alklakante ĉi malsupre ĝian respektivan dekstran bluan sageton.
Ċ
Frateco Esperanto-Asocio,
3 ene. 2013 11:34
Ċ
Frateco Esperanto-Asocio,
14 nov. 2012 13:13
Comments