2012 - (12)‎ > ‎

2012 - Z-tago en "Boletín"

LA ZAMENHOFA TAGO EN ZARAGOZO
verkis:  Antonio Marco Botella
"Boletín" nº 400 - paĝoj 5-7

Nia omaĝo al D-ro Zamenhof, komenciĝis tiu ĉi jaron en Zaragozo per intervjuo al nia s-ano D-ro Mediano en la Aragona Televido ekzaltante la gravajn kondiĉojn de Esperanto kiel lingvo internacia. Kiel ĉiujare dum multegaj jaroj, la Esperanta Centro "Frateco" de Zaragozo, solenis la Zamenhofan Tagon honore al nia Majstro. Tiu ĉi jaron ni organizis duoblan Festotagon, unue la 15an de decembro, ni komforte tagmanĝis en Hotelo Goya, al kio sekvis plurhorajn konversaciojn inter ni, ja temaro tute ne mankis okaze de la orgnizado de la venonta 72a Hispana Esperanto-Kongreso, kiun ni devas pretigi en la Aragona ĉefurbo. La dua Festotago okazis la 18an de la sama monato, kiun ni efektivigis en salono de nia Centro "Frateco".

En tiu ĉi dua Festotago, la veterano Antonio Marco, prelegis pri "Komentoj de anekdotoj okazintaj en Hispanaj Esperanto-Kongresoj", kiu taŭgis por rememorigi tiujn pasintajn tagojn kiam en Hispanio la geesperantistoj ankoraŭ ne havis la sufiĉan liberon por paroli aŭ diskuti kun la tiamaj aŭtoritatoj.

La unua anekdoto kiun li rakontis estis, ĝuste okaze de la unua E-Kongreso post la intercivitana Hispana milito, okazinta en la jaro 1951, en Terrassa: ni, la esperantistoj, atendis tiun Kongreson kiel akvo falinta el la ĉielo, tiel entuziasme, ke kvankam la OKK ankoraŭ ne ricevis la devigan permeson de la Ministerio pri Internaj Aferoj, multnombraj kongresanoj vojaĝis al Terrassa kelkajn tagojn antaŭe. Tie ni kunvenis en kafejoj ĝis la antaŭa tago projektita por la komenco, kaj nervoze komentis, ĉu eble la permeso venos neniam? Tiam, la plejmulto el ni decidis: "Se la permeso ne venos ni kunvenos en Barcelono en kafejo, sed nepre ni kunvenos!!".

Feliĉe, en la lasta horo la permeso alvenis: estis ja emociiga defili tra la stratoj de Terrassa agitante la esperantistajn flagojn de niaj respektivaj Esperanto-Centroj, inter la entuziasmaj aplaŭdoj de la publiko, la simpatiaj terrassanoj. Akceptis nin en la Urbodomo la Vicurbestro, kiu ĝentile deziris al ni sukceson en nia Kongreso, kaj efektive oni atingis ĝin, ĉar post tiu evento oni kreis multenombrajn esperantistajn asociojn, precipe kun la veteranaj esperantistoj, kiuj ĝis tiam timis sin deklari kiel tiaj pro la kontraŭkultura politiko de la tiama registaro.

Kaj la preleganto daŭrigis rakontante aliajn anekdotojn, kiel tiu kiam la tiama provincestro pretendis malpermesi la Literaturan Konkurson kiun ni projektis okazigi en la HEF-Kongreso okazinta en Zaragozo en la jaro 1954... sed li fiaskis malgraŭ esti provincestro de diktaturo.

Ankaŭ tre interesa la anekdoto okazinta en la HEF-Kongreso, en Zaragozo en la jaro 1983, kiam ni organizis Tipan Feston de la Aragona Folkloro, kaj meze de la Festo iu "fanatikulo" kriis "Kantu ĥoton en Esperanto!!", kaj la surprizo estis ke... la Aragona kantisto kantis en Esperanto jenan ĥoton":

Mi demandis anĝeleton
pri la paradiza vojo
kaj li diris "sekvu Ebron,
haltu vin en Zaragozo".

Post vera eksplodo de aplaŭdoj kaj antaŭ la insista peto de la ĉeestantaro, la kantisto kantis denove en Esperanto alian "ĥoton":

Punis homan fierecon
Dio per Babela turo,
sed la lingvo Zamenhofa
liberigis nin de l' puno.

Mi ne povas daŭrigi rakontante pli da anekdotojn el mia prelego ĉar mi timas tro longigi ĉi tiun informon, nur mi aldonu ke post la prelego de nia samideano Marco sekvis gustumado de manĝetoj kaj bongustaj trinkaĵoj.
Comments