2012 - (12)‎ > ‎

2012 - Provizora programo HEK

PROVIZORA PROGRAMO PRI LA
72A HISPANA KONGRESO
Publikigita en la paĝoj 27-28 de la bulteno nº 400 de HEF
"Boletín" (oktobro-decembro 2012)

PLI PRI LA 72A HISPANA KONGRESO

Kiel anoncite, la 72an HEK (Hispana Esperanto-Kongreso) okazos en Zaragozo, de la 3a ĝis la 5a de majo de 2013. La mot(iv)o elektita estas: "Esperanto: Lingvo kaj sento".

La kongresejo estos la hotelo Goya (adreso; Calle 5 de marzo, 5) en tre centra loko (proksime de: Plaza de España). Konvenas memori ke la aliĝkotizo ne inkluzivas la loĝadon kaj manĝadon. Pri tio devas okupiĝi ĉiu kongresano.

Ankoraŭ ne estas fiksita la programo sed por ĝenerala konatiĝo ni povas indiki la jenan skizon:

PROVIZORA PROGRAMO

VENDREDE (3a de majo)
 • NeSolena malfermo de la Kongreso.
 • Omaĝo al Fernando de Diego.
 • Prelego de Antonio Marco: "La tradukinto de l' Kiĥoto".
 • Donacado de ekzemplero al ĉiu kongresano.
 • Vizito al Aljafería.
 • Muzika prelego de Eduardo Berdor: "La valsoj de Chopin, romantika ĉefverko".
 • Solotronik: Elektronika flamenko (en esperanto).

SABATE (4a de majo)
 • Solena malfermo de la Kongreso.
 • Prelego de Miguel Fernández: "Poezio: armilo ŝargita per futuro. Esperanta antologio de hispana poezio kontestema, engaĝiĝinta, socia kaj revolucia".
 • Prezentado de ludkartaro de Abel Montagut: Serio "Talismano" ĉirkaŭ Zaragozo.
 • Oficiala bankedo.
 • Prelego/ateliero de Jorge Camacho: "Esperanto kaj poezio".
 • Prelego de Antonio Valén (ankoraŭ ne konfirmita): "Kalmo kaj malkalmo en Kálmán Kalocsay".
 • Muzika prezentado de JoMo.

DIMANĈE (5a de majo)
 • Prelego de Antonio Marco: "La poezi-difino".
 • Asembleo de HEF.
 • Oficiala Fermo.

Noto: Hotelo Maza estas proksime de hotelo Goya (kongresejo de 72a HEK) kun prezoj pli malmultekostaj.
Adreso: Plaza España, 7. Tfno.: 976-22-93-55.

Comments