2012 - (12)‎ > ‎

2012 - Mallongige pri HEK-j

MALLONGIGE PRI HEK
verkis:  Lorenzo Noguero
"Boletín" nº 399, paĝo 14

Permesu al mi kelkajn konsiderojn pri nomoj kaj mallongigoj. En la lastaj tempoj ni vivas meze de amaso da sigloj. Ja la hispana esprimo "El siglo de las siglas" ("La jarcento de la sigloj") de Pedro Salinas vekis al Dámaso Alonso la emon verki kuriozan poemon plendante pri la sigloj "La invasión de las siglas" ("La invado de la sigloj"). En Esperanto kaj Esperantujo same kreskis multe da mallongigoj, sigloj, akronimoj aŭ literaroj (krome de lit-eraroj).

Tiusence, mi ne rezistas la tenton mencii interesan paĝon kie eblas konsulti multe da mallongigoj kaj akronimoj:

Kaj ankaŭ en Esperanto:

Dum la organizado de la 72a Hispana Kongreso okazonta en 2013 kaj pensante pri la vortoj uzendaj alvenis duboj pri la preciza maniero identigi la nomon de tia Kongreso. Ni esploris en diversaj dokumentoj laulonge de la historio. Hispane, la esprimo uzata kutime estis "Congreso Español de Esperanto" (foje "Congreso Nacional de Esperanto"). Esperante la afero ne estis tiel klara. Probable la normala esprimo estas "Hispana Kongreso de Esperanto". Tamen pensante en la mallongigo, anstataŭ HKE eble konvenus HEK, tio estas "Hispana Esperanto-Kongreso" (simile al la strukturo de HEF aŭ UEA). Ja pli prononcebla estas HEK... kaj permesas pli da ebloj por "ludi". Tiel la "Unua Anonco" estis "Eka Informo pri la proksima HEK". Kaj tiel, mi povas fini la nunan artikoleton per sonora alvoko: EK al HEK!


MALLONGE PRI HISPANA(J) KONGRESO(J)
verkis:  Lorenzo Noguero
"Boletín" nº 399, paĝo 14

En 2013 okazos en Zaragozo la 72-a Hispana Kongreso. La cifero 72-a koncernas al la oficiala nombrado starigita ekde la Kongreso en 1920 en Barcelono (komence nomata UKDEILO: Unua Diskutanta Kunveno de Esperantistoj de Iberiaj Landoj). La pli oftaj Kongresurboj estis Madrido kaj Valencio (po 6-foje), poste Barcelono (5-foje), Bilbao, Malago kaj zaragozo (po 4-foje). La 72-a Hispana Kongreso de Zaragozo iĝos la kvina el tiaj kongresoj en la Aragona ĉefurbo.

Jen kelkaj praktikaj informoj pri tiu kongreso okazonta en majo 2013:
  • Konvenas unue substreki ke la aliĝkotizo inkluzivas nur partoprenon en la Kongreso; loĝado kaj manĝado estas aparta afero (pri kiu devas okupiĝi rekte ĉiu kongresano).
  • Pri restadejoj, ni menciis la Hotelon Goya (kiu estos la kongresejo). Kompreneble, en Zaragozo ekzistas sufiĉe granda oferto da restadejoj, pli kaj malpli multekostaj. Pri tiuj ebloj ni informos.
  • Krome, ni ne faris definitivan decidon pri esceptoj al devigo de kotizoj. Ni pensis pri diversaj situacioj: eksterlandanoj, programkontribuantoj, organizantoj, kazoj en malfavora ekonomi-situacio... Tamen, ni konsideris ke aliĝontoj principe devas pagi la kotizon (konforme al tabelo starigita kun kvantoj samaj al tiuj de la pasinta kongreso) kaj eble poste (depende de la rezulto de elspezoj kaj enspezoj) ni povus pensi pri repago en esceptaj kazoj.

Comments