2012 - (12)‎ > ‎

2012 - Forpasis Enrique Piquero

ENRIQUE PIQUERO VÁZQUEZ
+ forpasis la 23an de aŭgusto 2012
verkis:  Antonio Marco Botella
"Boletín", nº 398, paĝo 30.


Kun profunda doloro mi informas al niaj gesamideanoj pri la forpaso la 23an de aŭgusto de la veterana esperantisto kaj bona amiko, Enrique Piquero Vázquez.

S-ano. Piquero estis dum longaj jaroj aktiva esperantisto: kunfondinto de "Fundación Esperanto" kaj dum multaj jaroj sekretario de tiu Fondaĵo; komitatano de "Frateco" de Zaragozo kaj membro ĉiam preta por aktivi en nia Movado. Memore al li, ni dediĉas al li jenan poemeton:


Al mia amiko Enrique Piquero.

En mia kor' dolore sentis
kiam la scio al mi venis
pri la forpaso de amiko mia,
krom amiko, esperantista,
kiun mi alte, tre alte estimis
dum longaj jaroj kunvivintaj.

Estis mia amik' Piquero
homo honesta kaj laborema,
li vivigis nian "Fundacion"
per trafaj demarsxoj lertaj
kiuj subtenis niajn financojn
de Asoci' kun esenc' idealisma.

Jen do, tri gravaj motivoj
por valorigi nian estimon:
unue, nian esperantistecon,
due, lian financ-talenton
kaj super tiuj allogoj
nia tre, tre bona amikeco...

Amik' Enrique,
vi restas ĉiam ĉe ni interne,
en la profundo de nia koro,
nia estimo al vi por eterne!!


Antonio Marco Botella
Zaragozo, aŭgsto 2012
Comments