2012 - (12)‎ > ‎

2012 - Zamenhofa tago

ZAMENHOFA TAGO EN FRATECO
18 de decembro de 2012


Meze: S-ro Antonio Marco antaŭ ol ekkomenci sian interesan prelegon.

La 18a de decembro, marde kiel kutime, grupeto da gefratecanoj kuniĝis en nia Esperanta societo por celebri la Zamenhofa tago. Unue Antonio Marco faris interesan prelegon ĉefe pri la pasintaj Esperanto Kongresoj okazintaj en Zaragozo, kies enhavo oni povas legi musklakante la ĉi-suban ligon:
Poste ni kune babilis parte pri certaj kuriozaĵoj de la prelego kaj en treege bona kaj amika etoso manĝetis kaj tostis pro la sano de ĉiuj kaj pro la estinto, estanto kaj estonto de nia klubo.


Kiam oni ekmanĝas kaj ektrinkas, ŝajne ĉiuj samtempe silentas!


Dum oni manĝas, María Fernanda estis kiu faris pli da demandoj al la preleganto.


Fronte: Nise Alberto, Lorenzo Noguero, Juan Catalá, Jaime Benito kaj Enrique Navarro.


En vigla babilado ĉirkaŭ la granda tablo de la societa salono.


Tostante pro la sano de ĉiuj ĉeestantoj... kaj pro la estonto de Frateco.


Meze: Antonia kaj María Fernanda, kiuj preparis la manĝeton.


Tute maldekstre Jaime Benito, meze Enrique Navarro kaj Antonio Marco.

Comments