2012 - (12)‎ > ‎

2012 - Frateca bankedo

BANKEDO EN LA ZAMENHOFA TAGO
15 de decembro 2012

Kiel kutime, grupeto da gefratecanoj kunvenis por kune manĝi kaj celebri la Zamenhof-tago. Tiu ĉi jaro la elektita loko estis salono de la "Goya" hotelo, kie oni planis kunveni dum la venonta HEK-2013.


Prezida tablo: tute maldekstre Antonio Marco, prezidanto de la fondaĵo "Esperanto" 
kaj malantaŭ sed tute apude la sekretario de "Frateco", Enrique Navarro


Aliaj gefratecanoj siditaj ĉe la prezida tablo


Meze: la prezidanto de "Frateco", Lorenzo Noguero, kun lia brazila edzino Nise


Aliaj gefratecanoj siditaj ĉe la sama tablo kun nia prezidanto


Jaime Benito, kun malhelaj okulvitroj, kiu multe agadis antaŭe en la estraro de "Frateco"


Alia vido de la prezida tablo: meze Antonio Marco kaj Enrique Navarro


Meze estas Maribel Soriano kiu babilas viglece 


Eduardo Berdor, nia juna prezidanto de HEK-2013, aŭskultante atente al José Antonio Fleta


Maldekstre, José Antonio Fleta rakontante pri iamaj SAT-aktivaĵoj en Aragono


Meze: nia sekretario Enrique Navarro, dekstre lia edzino kaj maldekstre Antonio Marco


Nia prezidanto, Lorenzo Noguero, ektostante kun gefratecanoj siditaj ĉe la sama tablo


Je via sano, samideano! Fartu vi bone dum multaj jaroj!


Nia prezidanto babilante al la ĉeestantaro dum la Zamenhofa tago ĉe salono en la "Goya" hotelo


Babilado de nia prezidanto Lorenzo Noguero kun Antonio Marco, prezidanto de fondaĵo "Esperanto"


Antonia Lapuerta ĉiam havas multege da anekdotoj por rakonti al aliaj


Antonio Marco kaj Enrique Navarro kune kun iliaj respektivaj edzinoj


Antonio Marco kaj Enrique Navarro en tre amikeca etoso


María Fernanda, meze de la tri sinjorinoj, kaj Ángel, treege elstara lernanto de nia lingvo

Comments