2012 - (12)‎ > ‎

2012 - Frateca bankedo

BANKEDO EN LA ZAMENHOFA TAGO
15 de decembro 2012

Kiel kutime, grupeto da gefratecanoj kunvenis por kune manĝi kaj celebri la Zamenhof-tago. Tiu ĉi jaro la elektita loko estis salono de la "Goya" hotelo, kie oni planis kunveni dum la venonta HEK-2013.


Prezida tablo: tute maldekstre Antonio Marco, prezidanto de la fondaĵo "Esperanto" 
kaj malantaŭ sed tute apude la sekretario de "Frateco", Enrique Navarro.


Aliaj gefratecanoj siditaj ĉe la prezida tablo.


Meze: la prezidanto de "Frateco", Lorenzo Noguero, kun lia brazila edzino Nise.


Aliaj gefratecanoj siditaj ĉe la sama tablo kun nia prezidanto.


Jaime Benito, kun malhelaj okulvitroj, kiu multe agadis antaŭe en la estraro de "Frateco".


Alia vido de la prezida tablo: meze Antonio Marco kaj Enrique Navarro.


Meze estas Maribel Soriano kiu babilas viglece.


Eduardo Berdor, nia juna prezidanto de HEK-2013, aŭskultante atente al José Antonio Fleta.


Maldekstre, José Antonio Fleta rakontante pri iamaj SAT-aktivaĵoj en Aragono.


Meze: nia sekretario Enrique Navarro, dekstre lia edzino kaj maldekstre Antonio Marco.


Nia prezidanto, Lorenzo Noguero, ektostante kun gefratecanoj siditaj ĉe la sama tablo.


Je via sano, samideano! Fartu vi bone dum multaj jaroj!


Nia prezidanto babilante al la ĉeestantaro dum la Zamenhofa tago ĉe salono en la "Goya" hotelo.


Babilado de nia prezidanto Lorenzo Noguero kun Antonio Marco, prezidanto de fondaĵo "Esperanto".


Antonia Lapuerta ĉiam havas multege da anekdotoj por rakonti al aliaj.


Antonio Marco kaj Enrique Navarro kune kun iliaj respektivaj edzinoj.


Antonio Marco kaj Enrique Navarro en tre amikeca etoso.


María Fernanda, meze de la tri sinjorinoj, kaj Ángel, treege elstara lernanto de nia lingvo.

Comments