2011 - (9)‎ > ‎

2011 - Zamenhofaj tagoj

Zamenhofaj tagoj en FRATECO

Resumo farita de Lorenzo Noguero, Prezidanto de la Aragona Esperanta Societo "FRATECO"
kaj publikigita en la paĝo 14a de la nº 396 (oktobro/decembro 2011) de "Boletín",
la oficiala bulteno de Hispana Esperanto-Federacio.Okaze de la "Zamenhofaj tagoj/festoj", la geesperantistoj en Zaragozo, kiel kutime, organizis fratecan tagmanĝon (la 17an de decembro) kaj renkontiĝo (la 13an) en la asocia sidejo. 

Ĉi-jare ni spertis la agrablan surprizon ricevi la viziton de HEF-Prezidanto. 

La Prezidanto de HEF ĉe la monumento al Esperanto, antaŭ ol ĉeesti en Frateco.

En la vesper-programo, unue Antonio Marco Botella faris beletran prelegon en Esperanto pri la fama poeto Rafael Alberti, kun deklamado de du allogaj poemoj. Por legi la kompletan eseon verkita de Antonio Botella, sufiĉas musklaki en la ĉi suban ligon:


Poste, intervenis Toño del Barrio kiu parolis pri HEF, pri la venonta kongreso en Almagro, pri projektoj por la jaro 2012... kaj per ties kutima entuziasmo kuraĝigis favore al Esperantista agado kaj celebrado.
 
Dekstre la HEFa Prezidanto, Toño del Barrio, meze Jaime Benito
kaj maldekstre la preleganta Antonio Marco.

Toño del Barrio sin prezentis kiel optimisma homo. Li antaŭvidas optimisme la disvolviĝo de nia lingvo dum la venontaj jaroj, ĉefe dank al interreto, kaj malgraŭ ke li bone scias ke nuntempe niaj esperantaj societoj ne kreskiĝas ĉar apenaŭ aliĝas al ili novaj homoj, li emfazis ke tio okazas ankaŭ en aliaj societoj... Li pensas ke eble tia individua tendenco ŝanĝos, kaj ke ni devas ĉiam labori senĉese kaj senlace.


Li petis al ni ke ni montrigu nian lingvon al nia socio sendante leterojn kaj verkante artikolojn pri Esperanto por la ĵurnaloj (de nia regiono kaj eĉ naciaj)...  kaj ankaŭ pere de aliaj taŭgaj medioj kaj okazaĵoj.


La Prezidanto de HEF petis al ni ke ni celebru la 125an datrevenon de la unua eldono de Esperanto-libreto fare de Zamenhof, kaj profitante la okazon, ke ni diskonigu tion al ĉiuj. Fine li volis ke ni, la "Fratecanoj", vigliĝu kaj partoprenu kiel eble plej amase en la venonta HEF-kongreso en Almagro, ĉar en lokoj ne tro grandaj kiel tiu belega urbo, la Esperantaj renkontiĝoj estas ĉiam socie pli "videblaj".

Poste, en amikeca etoso, ni gustumis diversajn trinkaĵojn kaj manĝaĵojn. Tiel estis kombino de celebrado de vortoj kaj frandaĵoj. Per Esperanto kaj marcipano, je via sano, samideano! Kaj estis disdonitaj je la fino ĉarmaj steloj faritaj de anĝelino...  

 
Comments