2010 - (5)‎ > ‎

2010 - Zamenhofaj tagoj

ZAMENHOFAJ TAGAJ CELEBROJ
Publikigita en la paĝo 6 de la bulteno nº 392 de HEF
"Boletín" - (oktobro-decembro 210)
verkis:  Lorenzo Noguero


Emblemo de "Frateco"

Sanon kaj Poezion! Jen la ebla (prokl)amo kaj deziro de la esperantistoj el Aragono okaze de la Zamenhofa Tago.

La 14an de decembro renkontiĝis en nia sidejo (Frateco / Fundación Esperanto - Str. Cadena, 20, 1º Izda [maldekstra pordo] 50001 - Zaragoza) por celebri (unu tagon anticipe) la Z-Tagon. Antonio Marco Botella bele prelegis esperante pri Miguel Hernández kaj lia verva poeziemo kaj liaj metaforoj (la ne ĉesanta fulmo, la amo kiu ne ĉesas...). La antaŭan sabaton kunsidis preskaŭ 40 esperantistoj kaj simpatiantoj por frat(ec)a tagmanĝo en centra restoracio.

La 15an de decembro, Fundación Esperanto donacis kelkajn E-librojn pri poezio ("Libro de amo", "El Ĉina poezio", "Vojo kaj vorto") al la Biblioteko de Aragono, la ĉefa publika biblioteko en Zaragozo. Kaj internacieme kaj am(er)ikeme ni sendis donace skatolon de E-libroj al MEF (Meksika Esperanto-Federacio) kadre de la projekto "Esperanto al Iberoameriko".

Same ni povas informi ke ni faris bildkarton pri la monumento al Esperanto starigita en Zaragozo en 2008 (okaze de la 100jariĝo de "Frateco"). Se iu volas havi ĝin, vi povas peti tion al ni. Ĝi povas servi kiel poŝtkarto aŭ kiel memoraĵo de alia lingva monumento pri nia monumenta lingvo.

Lorenzo Noguero

Comments