2009 - (7)‎ > ‎

2009 - Zamenhofaj Tagoj

ZAMENHOFAJ TAGOJ
verkis:  Lorenzo Noguero


Same kiel tradicie, kun la celo celebri la festotagon de D-ro Zamenhof, la 12an de decembro, sabate, ni kuniĝis por tagmanĝi en restoracio "Víctor", kiu troviĝas en kvartalo "ACTUR", ĉe la maldekstra riverbordo de la aragona ĉefurbo.

La 15an de decembro, marde, ni ĉeestis kiel kutime en nia sidejo, je la sepa vespere, por kuncelebri la Tagon de Zamenhof (je la 150a datreveno de ties naskiĝo).

Ĉar en la pasinta jaro 2008 (100a datreveno de "Frateco"), forpasis la elstara esperantisto Claude Piron, kies verka kaŝnomo estis Johan Valano, ni legis honore al li la poemon "Mi amas". Ĝi estas unu el la belaj memoraĵoj, kiun li lasis al ni, kaj ni povis eksenti la emociojn, kiuj troviĝas ene de tiu poemo, deklamita de Lorenzo, nia prezidanto.

MI AMAS

Mi amas.
Ĝin diras ĉiu kun rideto,
ripetas
senĉese ĝin amika famo.

Mi ridas
senkaŭze, sola sur la strato,
kaj batas
ĉi-mia koro kun rapido.

Okuloj
briladas pli ol ordinare
kaj haroj
senordas pli ol laŭregule.

Malpeza
mi volus flugi tra l' aero,
libera
mi saltas ĉie kun frenezo.

Mi manĝas
kun nedireblo da plezuro
kaj kuras
al plej malloga klub-aranĝo.

Jen kantoj
multiĝe venas nun ellipe,
dum ripoj
moviĝas ĝue enspirante.

La vivo
por mi radias ĉiam sune,
la juno enloĝas min aperitive.

Mi danku
ĉielon pro via ĉeesto.
Ni festu!
Jen restas al mi tuta franko...

Johán Valano (el "Malmalice")

Poste, nia elstara samideano Antonio Marco prelegis pri la hispana poeto Antonio Machado, deklamante kelkajn poeziojn elhispanigitajn de li, kiel "Nokte, kiam mi dormadis", "Estis certa nokto de majo", "Al seka ulmo", ktp. Poste ni aplaŭdis kaj gratulis la preleganton kaj en tre bona babilema etoso ĉiuj gustumis kelkajn manĝetojn kaj trinkaĵojn.

Ĉi sube estas ligilo al la prelego de Antonio Marco:


Comments