2009 - (7)‎ > ‎

2009 - SAT-Kongreso en Paŭo

64ª KONGRESO DE SAT-AMIKARO EN PAŬO
DE LA 11a ĜIS LA 14a DE APRILO DE 2009

redaktis:  Lorenzo Noguero
Prezidanto de "Frateco"


De la 11a ĝis la 14a de aprilo de 2009, en Paŭo (kies E-Grupo ĝemeliĝis kun "Frateco") okazis la ĉi-jara kongreso de SAT-Amikaro. SAT (Sennacieca Asocio Tutmonda) estas la plej grava tutmonda organizaĵo de laboristaj esperantistoj.

Okaze de tiu evento nia prezidanto redaktis gratul-leteron esperante kaj france kaj sendis ĝin rete al Organiza Komitato de la 64ª Kongreso de SAT-Amikaro kaj al la urbestrino de Paŭo. Jen kopio de la retmesaĝo kaj de la enhavo de tiu letero:


La 8an de aprilo 2009, merkredo.

Karaj samideanoj:

Anekse (en formatoj "doc" kaj "pdf" ) jen gratul-letero koncerne al via kongreso.
Ni ankaŭ sendis ĝin rete al urbestrino.
Ni (bedaŭrinde) ne estos fizike sed ricevu niajn plej bonajn dezirojn!

Amike kaj "fratece"

 
Lorenzo Noguero
(Prezidanto de "Frateco")Zaragozo (Hispanio)
la 8an de aprilo 2009

Al organiza Komitato de la 64ª Kongreso de SAT-Amikaro:

Ekde la urbo Zaragozo en Hispanio, ekde la E-asocio "Frateco", ĝemeligita kun la E-Grupo de Paŭo, ni volas gratuli vin pro la organizado kaj celebrado en la urbo Paŭo de la 64ª Kongreso de SAT-Amikaro.

De la alia flanko de la Pireneoj, kaj per nia internacia lingvo kiu kunigas homojn transe de geografiaj aŭ lingvaj baroj, ni sendas niajn plej bonajn dezirojn.

Amikece kaj "fratece".
Saragosse (Espagne)
8 avril 2009

Mme. le Maire de Pau:

De la ville de Saragosse en Espagne, de l'association d'Espéranto « Frateco » («Fraternité»), jumelée à celle de Pau, nous voulons vous féliciter de l'organisation e célébration à la ville de Pau du 64ème Congrès d'Espéranto de SAT-Amikaro.

De l'autre côté des Pyrénées et par notre langue internationale qui rassemble des hommes au-dessus des barrières géografiques ou linguistiques, nous vous souaitons nos meilleurs voeux.

Amicalement et «fraternellement»,

Lorenzo Noguero
Prezidanto de "Frateco"


En decembro de 2008, okaze de 100-jara datreveno de nia asocio, estis inaŭgurita en Zaragozo monumento dediĉita al Esperanto.En décembre 2008, à l'occasion du 100ème anniversaire de notre association, a été inauguré un monument dedié à l'Espéranto.

ESPERANTO: lingvo por komunikado internacia en libereco, egaleco kaj... FRATECO.

Ligilo al ttt-paĝo pri la Kongreso de SAT-Amikaro en Paŭo:Ĉi sube vi povas rekte legi la leteron en formato *.pdf, musklakante sur ĝia titolo ("Frateco al Paŭ.pdf") aŭ eĉ elŝuti ĝin musklakante sur la blua dekstra sageto orientita suben.

Ċ
Frateco Esperanto-Asocio,
3 jun. 2017 8:34
Comments