2008 - (13)‎ > ‎

2008 - Zamenhofaj tagoj

LA ZAMENHOFAJ TAGOJ ĈE NI
redaktis:  Lorenzo Noguero
Prezidanto de Frateco

INAŬGURO DE ESPERANTA MONUMENTO

La 13an de decembro 2008, sabato.

Tagmeze, je la 12a, en la "Glorieta Esperanto" oni inaŭguris la monumento dediĉita al Esperanto, laŭ projekto de nia elstara samideano Jaime Benito (ĝi estis reprezento de la terglobo sur piedestalo kun ŝildo pri nia lingvo kaj "Frateco").

Dum la inaŭguro de la Esperanta monumento parolis la vicurbestro, Fernando Gimeno, poste Emilio Gastón, kiu estis la unua Aragona popoldefendanto kaj estas nepo de fondinto de “Frateco” kaj fine Lorenzo Noguero, prezidanto de “Frateco”. La prezidanto unue esprimis saluton al ĉeestantoj, al amataj personoj kaj al esperantistoj kiuj ĉeestis en la tempo kaj en la spaco.


La prezidanto de "Frateco" parolis pri Esperanto kaj pri la inaŭgurata monumento. Pri Esperanto, li menciis du citaĵojn: unu de la elstara hungara verkisto Kálmán Kalocsay, kiu iam skribis: "Lingvo kaj sento, jen estas Esperanto" kaj alia de la brazila poeto Vinicius de Moraes, kiu ankaŭ donacis al ni belan bildon: "La vivo estas la arto de la renkontiĝo".

Uzante ambaŭ frazojn, nia prezidanto diris, ke Esperanto estas arta renkontiĝo de lingva ideo kaj humanisma idealo, kaj trafe la nomo de nia asocio, "Frateco", taŭgas tre bone por iel nomi la internan ideon, kiun enhavas Esperanto.

Fine oni kantis kune "la esperon". La kantado de la himno estis akompanata de la muziko interpretata de samideanoj kiel José Antonio Fleta kaj aliaj. Poste oni babilis en bona etoso antaŭ ol adiaŭi iujn, kiuj ne povis partopreni en la komuna bankedo.

LA ESPERO

En la mondon venis nova sento,
tra la mondo iras forta voko;
per flugiloj de facila vento
nun de loko flugu ĝi al loko.
Ne al glavo sangon soifanta
ĝi la homan tiras familion;
al la mond' eterne militanta
ĝi promesas sanktan harmonion.

Sub la sankta signo de l' espero
kolektiĝas pacaj batalantoj,
kaj rapide kreskas la afero
per laboro de la esperantoj.
Forte staras muroj de miljaroj
inter la popoloj dividitaj,
sed dissaltos la obstinaj baroj
per la sankta amo disbatitaj.

Sur neŭtrala lingva fundamento
komprenante unu la alian,
la popoloj faros en konsento
unu grandan rondon familian.
Nia diligenta kolegaro
en laboro paca ne laciĝos,
ĝis la bela sonĝo de l' homaro
por eterna ben' efektiviĝos.

L. L. Zamenhof


KOMUNA BANKEDO EN RESTORACIO
La 13an de decembro 2008, sabato.

La bankedo okazis en la centra restoracio "El Asador de Aranda", iom pli multekosta ol antaŭaj jaroj, sed tiun ĉi fojon ni celebris kune la centjariĝon de nia asocio, kaj tial ni omaĝis al ni per iomete eksterordinara bankedo. Preskaŭ je la fino, kiel aliaj fojoj, nia prezidanto tostis per la kutima frazo "je via sano, samideano".


LA ZAMENHOF-TAGO ĈE FRATECO
La 16an de decembro, mardo.

Nia elstara samideano Antonio Marco prelegis en nia Esperanta societo pri historiaj memoraĵoj de la zaragozaj geesperantistoj. Li ne nur memoris la gefratecanojn, sed ankaŭ la geesperantistoj de multaj aliaj Esperantaj kluboj, kiuj ekzistis en Zaragozo antaŭ de la komenco de la terura hispana intercivitana milito. La kompleta enhavo de lia prelego oni povas legi pere de jena ligilo:


Post la prelego oni kantis kune "la espero" kaj poste ni ĝuis kelkajn bongustajn manĝaĵojn kaj trinkaĵojn ĉe tablo tre bone aranĝita ĉefe de niaj karaj samideaninoj, sed kun la helpo de ĉiuj.

Ni povas senti nin fieraj pri nia inklino al Esperanto (bona lingvo por pli bona mondo) kaj pri nia aparteno al centjara asocio de Esperanto, en kiu entuziasme aktivis multe da samideanoj.

Dum ni tostis je la sano de ĉiuj, nia prezidanto deziris al ĉiuj bonfarton kaj feliĉan novan jaron 2009.


Comments