2008 - (13)‎ > ‎

2008 - FRATECO centjariĝas

FRATECO CENTJARIĜAS
Publikigita en la paĝoj 16-17 de la bulteno nº 384 de HEF
"Boletín" - (julio/septembro 2008)

verkis:  Lorenzo Noguero
Prezidanto de FRATECO


En la komenco estis la vorto... kaj la sento. Kaj tiamaniere naskiĝis Esperanto. Kaj tiamaniere poste naskiĝis la Esperanto-grupo FRATECO.


Konkrete, FRATECO estis fondita la 3an de julio de 1908 en Zaragozo pro la iniciato de grupo da idealistoj inter kiuj troviĝis (inter aliaj) Agustín de Montagut, Rafael Benítez kaj Emilio Gastón Ugarte. En la sama jaro kiam estis organizita en Zaragozo la Ekspozicio Hispana-Franca (post 100 jaroj de la sieĝoj de Zaragozo okaze de la milito kontraŭ la franca armeo de Napoleono), ili starigis societon por disvastigi la lingvon kaj la idealon esperantistajn.
 

Post la Unua Mond-Milito, atentante la alvokon de esperantista grupo de Graz en Aŭstrio, FRATECO kunlaboris en la gastigado en Hispanio de 326 aŭstriaj geinfanoj en situacio de mizero pro la postmilito. Tia humanisma agado estis direktita de la esperantistoj Emilio Gastón (el Hispanio) kaj Karl Bartel (el Aŭstrio). FRATECO estas la plej aktiva ekzistanta esperantista grupo en Hispanio kiu funkciis seninterrompe ekde ĝia naskiĝo. La nuna adreso de ĝia propra sidejo estas: Calle Cadena, 20, 1º izda. 50009-Zaragoza (Hipanio). En Zaragozo estas organizitaj kelkaj Esperanto-Kongresoj (en 1921, 1954, 1967, 1983 kaj 2013).

En la urba spaco de Zaragozo troviĝas ekde 1961 strato dediĉita al D-ro zamenhof kaj ekde 1995 "Glorieta del Esperanto". En ĉi tiu lasta centra loko, oni volas starigi monumenton omaĝe al Esperanto.

Laŭlonge de sia longa historio, FRATECO klopodis disvastigi la esperantistan idealon pere de organizado de kursoj, prelegoj, ekspozicioj, seminarioj... Ĝi enhavas esperantan bibliotekon kun pli ol 3.000 volumoj (danke ĉefe al ricevo de biblioteko de D-ro José Olavide).
 

Multaj homoj partoprenis en la vivo de FRATECO. Pli elstare estas menciindaj: la advokato Emilio Gastón Ugarte (avo de Emilio Gastón Sanz, kiu havis la oficon "Supera Juĝisto de Aragono"), kiu estis unu el la fondintoj; la juristo Manuel Maynar Barnolas, kiu estis Prezidanto de FRATECO kaj de Aragona Esperanto-Fedracio; la rektoro de la Universitato de Zaragozo, Miguel Sancho Izquierdo, kiu ankaŭ estis Prezidanto de la societo kaj de Hispana Esperanto-Federacio; Inés Gastón, iama Sekretariino de HEF; aŭ Antonio Marco Botella, agema esperantisto, redaktoro de "Boletín" kaj verkisto de multaj libroj kiel "Lirikaj perloj de Al-Andalus", "Analoj de la Hispana Esperanta-Movado" aŭ "Cent jaroj de Esperanto en Aragono" (ĉi lasta en Hispana lingvo).

Asocio estas precipe kunligo de homoj, kunligo de fortoj. Tiel la agado povas esti pli ampleksa kaj iri transe de individuecaj limigoj. Ni ne devas forgesi ke kio plej gravas en la vivo estas homoj. Kaj ekde ĉi tie ni profitas la okazon por omagi al ĉiuj esperantistoj kiuj agadis cele al pli bona mondo, ĉar Esperanto estas lingvo por pli bona komunikado internacia en libereco, egaleco kaj... FRATECO. 

Pli da informoj:


Comments