2007 - (11)‎ > ‎

2007 - Vojaĝo en Bulgarion

EKKONANTE NOVAN LANDON
Resumo publikigita en la paĝoj 10-11 de la nº 381 (novembro/decembro 2007 - januaro 2008)
de "Boletín", la oficiala bulteno de Hispana Esperanto-Federacio.


Dum unu semajno en aprilo, grupo de gelernantoj kaj geinstruistoj de la mezlernejo "Reyes Católicos" de Ejea de los Caballeros (Zaragozo) vizitis Bulgarion kadre de la programo "Comenius" de Eŭropa Unio. Per la lingvo Esperanto okazis renkontiĝo inter gelernantoj kaj geinstruistoj el kvar landoj. 


EŬROPAJ GIMNAZIANOJ KONATIĜAS
DANK' AL ESPERANTO
Publikigita en la paĝo 17 de la nº 379 (majo/julio 2007) de "Boletín",
la oficiala bulteno de Hispana Esperanto-Federacio.


De la 14a ĝis la 21a de aprilo kelkaj geinstruistoj kaj gelernantoj de la mezlernejo "Reyes Católicos" en la Aragona urbeto Ejea de los Caballeros troviĝis en Polski Trambesh (Bulgario). Tie ili renkontis la aliajn partoprenantojn de la projekto AKEL-2 (dua grupo de AKEL), kadre de la programo Comenius de la Eŭropa Unio. La kunordiganto estas Eŭropa Esperanto-Unio.
 
La dua, maldekstre, estas Marta Arias Goizueta, estrino de la Hispana parto de la projekto,
tutmeze antaŭ ĉiuj kaj duonsidita estas Mª Antonia Garayoa Iceta, ambaŭ instruistinoj
en la gimnazia mezlernejo "I.E.S. Reyes Católicos" el Ejea de los Caballeros (Aragono)

La ĉefa celo de AKEL (Alternativa Komunikado inter Eŭropaj Lernejoj) estas disvastigi Esperanton kiel tutmondan komunikilon kaj samtempe ebligi kulturan interŝanĝon kiu povu grandigi la viv-horizonton. Por tio, la geknaboj de la engaĝitaj lernejoj antaŭe ricevas Esperanto-kurson kaj tiel ili povas ĝui aktivaĵojn en tiu lingvo kaj rilati senpere kun la alilandaj gelernantoj.

La renkontiĝo kunigis geinstruistojn kaj gelernejanojn de Modeno (Italio), Gloucester (Anglio), Litovio, Ejea de los Caballeros (Hispanio) kaj la bulgaraj gastigantoj de la mezlernejo Polski Trambesh. La gejunuloj vizitis Sofia, Veliko Tarnovo, kaj la Monaĥejon de Trojan kaj de Rila. La diversaj lernejoj prezentis videofilmojn, lumbildojn kaj laboraĵojn pri siaj landoj, precipe pri tradicioj kaj regionaj vestaĵoj.

La grupo AKEL-2 jam sendis gestudantojn en 2005 al Bulgario, kaj en 2006 al Modeno kaj Gloucester.

Comments