2007 - (11)‎ > ‎

2007 - Lerneja interŝanĝo

LERNEJA EŬROPA INTERŜANĜO
Publikigita en la paĝo 18 de la bulteno nº 381 de HEF
"Boletín" - (novembro 2007 - januaro 2008)
Resumo farita de Lorenzo Noguero


De la 20a ĝis la 27a de oktobro, grupo el 21 homoj, geinstruistoj kaj gelernantoj de Italio, Britio kaj Bulgario, kune kun la mezlernejo "Reyes Católicos" de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) partoprenis en la 5a renkontiĝo de la projekto Comenius AKEL-2 (Alternativa Komunikado inter Eŭropaj Lernejoj). La celo estas kontribui al la komunikado inter la diversaj popoloj, helpe de Esperanto.

Tutmeze antaŭe María Antonia Garayoa Iceta, instruistino pri hispanaj lingvo kaj literaturo,
malantaŭ ŝi staras Mariana Gencheva, bulgara ĉefa estrino de la Komenius projekto,
maldekstre kaj apude de ŝi staras Marta Arias Goizueta, instruistino pri ekonomio,
kaj kiu staras la plej dekstre, iom antaŭe de la kolono, estas Genovaite Liepinia,
litova instruistino en du mezlernejoj pri kemio kaj biologio.

En la mezlernejo oni instruas Esperanton ekster la oficiala edukprogramo, je la 5a vespere la vendredojn. La partoprenantoj vizitis la urbojn Zaragoza kaj Sos del Rey Católico, la kastelo Loarre kaj la valo Ordesa, kie ili spertis diversajn aktivaĵojn. 

Gebritoj, geitaloj, gehispanoj kaj bulgarinoj dum la tagoj de la projekto "AKEL"
(Alternativa Komunikado inter Eŭropaj Lernejoj)

Junaj bulgarinoj partoprenantaj en projekto "AKEL"

Dum la renkontiĝo de la AKEL-aj partoprenantoj en Frateco

La Esperanto-grupo "FRATECO" akompanis la geknabojn en kelkaj vizitoj, akceptis ilin en sian lokalon kaj donacis ekzempleron de "Lirikaj perloj de Al-Andalus", verkita de nia elstara samideano Antonio Marco Botella, kaj "Kiĥoton" por la engaĝitaj lernejoj. 
 
La 27an de oktobro de 2007 okazis tre interesan prelegon de Antonio Marco Botella en la ĉefa salono de la Urbodomo de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), kies titolo estis "Eseo pri Eŭropo". La enhavo de ties interesa prelego oni povas legi musklakante en la ĉi-suba ligo: 


Comments