2007 - (11)‎ > ‎

2007 - La Odisea del Stanbrook

NOVA LIBRO DE ANTONIO MARCO
ELDONITA DE ZARAGOZA INSTITUCIO

verkis:  Lorenzo Noguero


En 2007 estas publikigita alia libro de Antonio Marco Botella, en hispana lingvo. kies titolo estas "La Odisea del Stanbrook - Memorias de un exiliado político", eldonita de la Institucio "Fernando el Católico" de la Zaragoza Provinca Deputitaro.


Pri ĝi parolas la aŭtoro:

Tiu ĉi libro priskribas en la hispana lingvo la terurajn dramajn horojn de la intercivitana hispana militofino kiujn ni, la respublikanoj, vivis, kaj la odiseon de la ŝipo "Stanbrook", kiu, malgraŭ la sieĝo de la frankisma milit-ŝiparo kaj la oftaj bombardadoj de la urbo Alicante eniris en la havenon de tiu ĉi urbo por akcepti al la respublikanoj venkitaj en la batalfrontoj, precipe al la responsuloj aŭ simplaj civitanoj, kiuj tute ne volis vivi sub la diktaturo kiu atendis al la hispana popolo, kaj tio okazis kiam jam la italaj soldatoj kaj falangistoj alproksimiĝis al la menciita urbo persekutante al la respublikanaj soldatoj venantaj el la batalfronto.

Poste venas la paĝoj en kiuj oni rakontas miajn personajn konversaciojn en la ŝipo "Stanbrook" kun la elstara esperantisto kolonelo Julio Mangada, fakte la plej gravajn viverojn de lia vivo, kaj post teruraj tagoj sur tiu ŝipo mi priskribas la kunvivadon en la alĝeriaj koncentrejoj kaj en ili la aktivadon de la ekzilitaj esperantistoj, kun specialaj paĝoj pri la punkoncentrejoj kaj la unuaj jaroj de la mondmilito. Tiu estas la unua parto de la libro.

La dua parto rakontas, kelkajn jarojn poste kaj jam en Hispanio, ankoraŭ sub la diktaturo de Franko, viverojn de nia popolo sub la signo de persekutoj kaj maljusto, kun speciala mencio kiam en 1947 oni arestis pli ol 300 personoj en la provinco Alicante pro la supozo de aparteno al malpermesitaj partioj kaj ni estis enkarcerigitaj en la prizono "Modelo" de la menciita urbo. Estis ankoraŭ tagoj kiam senrespondece oni batis kaj eĉ mortigis la malamikojn de la reĝimo.

Kaj la tria parto de la libro, eble la plej bela sub beletra vidpunkto, temas pri popolaj legendoj, rakontoj pri amo kaj morto, prihistoriaj eventoj, interesaj biografioj, fakte temoj kiuj interesas al la personoj amantoj de la kulturo kaj historio kiujn ni, du homoj en prizonĉelo tute ne komunikeblaj, plenigis la longegajn horojn de ĉiu tago kaj nokto, ĉar nek unu sola minuto ni povis paroli kun aliaj personoj.

Certe la libro plaĉos al kiuj interesiĝas pri Historio, literaturo kaj Esperanto.

Lorenzo Noguero
Comments