2004-2006 - (12)‎ > ‎

2006 - Zamenhofaj tagoj

ZAMENHOFAJ TAGOJ
Publikigita en la paĝo 12 de la bulteno nº 377 de HEF
"Boletín" - (januaro-februaro 2007)
Resumo farita de Antonio Marco Botella


Kiel ĉiujare de antaŭ longe, Zaragozo celebris la festotagon de D-ro Zamenhof en la centro "FRATECO" de la Aragona ĉefurbo.

La 12an okazis renkontiĝo en nia sidejo, str. La Cadena, 20-22.

Unue prelegis s-ano Antonio Marco Botella pri la temo "Eŭropo hieraŭ, hodiaŭ kaj morgaŭ".

La 16an de decembro okazis la komuna tagmanĝo en restoracio Tomás, en kiu vibris la amikeca tono de antaŭaj jaroj. Malfeliĉe ne ĉiam kunvenas tiom da geesperantistoj en kulturaj programoj de nia Societo, kvankam ĉiuj promesis estonte partopreni en ili.


Comments