2004-2006 - (12)‎ > ‎

2005 - Memorante Fernandon

FRATECO MEMORIS FERNANDON
Publikigita en la paĝo 9 de la bulteno nº 374 de HEF
"Boletín" - (januaro-februaro 2006)
redaktis:  Lorenzo Noguero


En zaragozo, la 15an de decembro renkontiĝis geesperantistoj en la sidejo de la societo "FRATECO" por festi la tagon de la Esperanta libro kaj de la naskiĝo de la unua Esperanta "libremulo" (nia granda Zamenhof).
 

Okazis du prelegoj de Antonio Marco: unu pri Fernando de Diego, ĉefe kiel tradukinto de Donkiĥoto, kaj la alia pri la temo idealismo kaj realo en la verko "Don Quijote".

Ni memoris ke ĝuste antaŭ unu jaro, eĉ Fernando de Diego fizike akompanis nin en tia celebrado. La 17an, sabaton, en amikeca tagmanĝo ĉeestis pli da 30 geesperantistoj kaj simpatiantoj.

Lorenzo Noguero

Interesa ligilo en hispana lingvo al vivo kaj aktivado de Fernando de Diego:

Comments