2004-2006 - (12)‎ > ‎

2004 - Letero al A. Valén

LETERO AL ANTONIO VALÉN
Letero sendita de la grupo "FRATECO" al Antonio Valén kaj publikigita en la paĝo 17 de la nº 368 (novembro/decembro 2004) de "Boletín", la oficiala bulteno de Hispana Esperanto-Federacio. 


Kara amiko:

Ekde "FRATECO", la (via) Esperanta societo en Aragono, kaj okaze de la finfina (oni diras, ke "fino bona, ĉio bona") publikigo de via libro "El Esperanto, lengua y cultura", ankaŭ deziras publike esprimi al vi nian dankon kaj admiron.

Ni volas danki vin ne nur pro la ellaborado de tiu valora libro, sed ankaŭ pro via kunlaboro ĉe "FRATECO" dum tiom da jaroj kaj pro viaj pluraj kontribuoj (ekzemple, pri la biblioteka ordigo).

Aliflanke, ĉi tiu libro ne nur estas estiminda por tiuj kiuj jam estas infektitaj de la "verda viruso", sed ankaŭ povos utili por informi hispanlingve al neesperantistoj kaj eventuale veki ties intereson pri nia lingvo kaj literaturo: vere ĝi kapablas roli kiel kompaso por ekaventuri en nian Esperantan mondon kaj en nian ver(d)an literaturon.

Bone, kiel vi jam diris apud "PIV", vi ja estas "plena" kaj "ilustrita" homo. Eĉ vi jam verkis libron, plantis "bibliotekan arbon"... Nur restas al vi generi idon (kvankam "ido" jam ekzistas... kaj ni preferas Esperanton...).

Ricevu amikecan kaj "Fratecan" saluton de viaj gefratecanoj.Comments