1970-1983 - (24)‎ > ‎

1983 - Hispana liriko - I

HISPANA LIRIKO - I

Tradukis:  Fernando de Diego 
Eldonita en la paĝo 14 de la bulteno numero 257 de HEF
"Boletín" - año XXI - majo/junio de 1983

Manuel Machado y Ruiz, frato de la eminenta, karmemora poeto Antonio Machado, naskiĝis en Sevilla, 1874, kaj mortis en Madrido, 1947. Kvankam ne tiel fama kiel lia frato, Manuel Machado riĉigis la hispanan poezion per kelkaj pecoj, kiuj vivos tra la tempoj tiel longe kiel la lingvo mem.

Kastilio

Blindiga sun' sin jetas
kontraŭ la duraj siluetoj armaj,
per lumo vundas helmojn kaj kirasojn
kaj glime sparkas sur la pintoj lancaj.

Blindiga sun' soifo, morta laco.
Sur kastilia stepo nude aspra,
al la ekzil' kun deko da kompanoj
- polvego, ŝvito, fero - Cido rajdas.

Fermita la gastejo tute tuta.
Respond' ne venas. Per la puŝoj glavaj
kaj batoj halobardaj, la pordego
ekcedas... Suno boras, vento ardas!

Ĉe la teruraj batoj
ehantaj rauke, pura voĉ' kristala
respondas. Kaj knabino
tre febla kaj tre blanka
sursojle estas, tuta
okuloj bluaj, kaj l' okuloj larmas.

Or-haroj palaj nimbas
la vizaĝeton time bas-rigardan.
"Enpaŝu, bona Cid'. Nin reĝo buĉos,
la domon rompos plata,
kaj ĉi kampeton, kiun patro plugas,
surkovros cindro sala.
Foriru... Dio vin kaj viajn benu.
Per nia noco vi nenion gajnas".

Silentas la knabin', singultas softe.
La skadron skuas ploro-ĝem' infana
el krudaj batalantoj.
Kaj voĉo nefleksebla: "Marŝ!", komandas.

Blindiga sun', soifo, morta laco.
Sur kastilia stepo nuda aspra,
al la ekzil' kun deko da kompanoj
- polvego, ŝvito, fero - Cido rajdas.

Verkis:  Manuel Machado

Tradukis:  Fernando de Diego

Comments