1970-1983 - (24)‎ > ‎

1983 - Hispan-Franca Renkontiĝo

DENOVE FRANCAJ KAJ HISPANAJ
ESPERANTISTOJ RENKONTIĜIS EN JACA

Inés Gastón
Eldonita en paĝo 14 de la bulteno numero 255 de HEF
"Boletín" - año XXI - januaro/februaro de 1983

La 16-an kaj 17-an de oktobro, esperantistoj de la Grupo «Esperanto, Pau-Adour», kaj membroj de la Hispana Turisma Esperanta Sekcio (H.T.E.S.), de "Frateco", kaj de "Esperanto-Grupo de Callosa de Segura" renkontiĝis en Jaca (Huesca)

Post pli ol ses jaroj de nia lasta renkontiĝo en Tarbes (Francio), en la monato septembro, surprize, ni ricevis la leteron en kiu niaj francaj geamikoj anoncis sian viziton, tuj, ni interkonsentis kun ili pri la renkonto.


Nun, plian fojon ni atingis la celon: disvastigi Esperanton per la praktiko, vigligi la movadon kaj plifirmigi la amikecon inter la esperantistoj de ambaŭ flankoj de la Pireneo.

Je la 5-a posttagmeze alvenis la franca aŭtobuso. La hispanoj, tra malsamaj vojoj, jam estis alvenintaj.

Kiel kutime, ne mankis nia kara amiko, fidela membro de H.T.E.S., S-ro Otaola, el Bilbao. Post la bonvenigaj salutoj kaj la loĝigo de la ĵus alvenintoj ĉe la «junul-domo», ni ĉiuj, laŭdezire, promenis tra la urbo, butikumis, ktp. ĝis la horo fiksita por la vespermanĝo ĉe tiu sama gastejo, en tre amikeca kaj kamaradeca etoso. Ni ĝuis la «arton» de niaj francaj geamikoj, kiuj bonege deklamis kaj aktoris.

Dimanĉon, je la 9-a, ni ekskursis al «San Juan de la Peña», 37 Km. for de Jaca, fama monaĥejo, panteono de l' Aragonaj Reĝoj, situanta en pitoreska loko, kaj konstruita en grandega roko. Por ŝatantoj de arto kaj historio, ĝi estas nepre vizitenda loko.

Je la 13-a ni veturis al la restoracio «Oroel», sur la monto «Peña Oroel», kiu majeste elstaras inter la montoj de la Pirenea ĉeno. Se la vidaĵo ekde la «Balkono de Hispanio», en la parko de «San Juan de la Peña» estas belega, ne malpli bela estas tiu, kiun oni ĝuas ekde la «Peña Oroel», tial, ĝi estas nepra vizito por naturamantoj. Entute, tre agrabla renkontiĝo, kaj plej grave, ja esperplena, ĉar ĝin partoprenis, ambaŭflanke, novaj, junaj esperantistoj.

S-ro Decobert, nome de la grupo «Esperanto, Pau-Adour», invitis por okazigi nian naŭan rekontiĝon en septembro 1983, en Francujo. Nome de H.T.E.S., ĝia prezidantino akceptis la inviton.

Ĉu la 9-a Franca-Hispana Renkontiĝo okazos en Navareux? Ĉu en Oloron? Pri tio, niaj francaj geamikoj decidos.

En Hispanujo informos pri ĝi, la Hispana Turisma Esperanta Sekcio, ĉe Inés Gastón, P° de la Constitución 35, 4º dcha. Zaragoza-1. Hispanio. 
[Atentu bone: ĉi tiu adreso funkciis antaŭe sed nune ĝi ne plu estas taŭga]

Inés Gastón

Comments