1970-1983 - (24)‎ > ‎

1982 - Forpasis Pedro Marqueta

PEDRO MARQUETA ROY
Sekretario de "FRATECO"
Eldonita en la paĝo 22 de la bulteno nº 252 de HEF
"Boletín" - jaro XX - julio de 1982Ni bedaŭras la perdon de unu el la plej elstaraj hispanaj esperantistoj: Pedro Marqueta Roy forpasis pro subita koratako la 16an de Aprilo 1982.

Kiel esperantisto ĝis la medolo, li profunde sentis la idealisman sencon de tiu pasinta epoko de la interna ideo kaj komprenis la modernan praktikon de la nuna momento kiujn li saĝe kombinis kaj praktike realiĝis en la ĉiutaga por-Esperanta aktivado.

Tre juna ankoraŭ, li estis kaptita de la sorĉo de la Zamenhofaj ideoj, lernis la lingvon kaj arde aktivis kiel tia kun la junaj boj-skoltoj de Zaragozo.

En la jaro 1933 li partoprenis en hungara jamboreo kie konis lian korespondantinon el Estonio kiu post ne longe estis lia edzino. Kiel la juna paro absolute ne konis la respektivajn lingvojn, Esperanto estis por ili ne nur le ideala lingvo kiun ambaŭ revis, sed fakte kaj devige, la nura intima kaj ordinara lingvo de ties hejmo.

Pedro Marqueta ne nur estis entuziasma esperantisto sed tre kompetenta kaj kapabla: li parolis, skribis kaj regis la lingvon vere majstre. Kiel Prezidanto de la O.K.K. en la jaro 1954, li organizis la XVan Nacian Kongreson en Zaragoza, kiu, laŭ kompetentaj elsteraj samideanoj kiuj partoprenis ĝin, estis modelo pri organizo kaj inteligenta laboro.

Dum multenombraj jaroj li estis, estrarano unue kaj poste Prezidanto de "Frateco", partoprenis en multaj internaciaj Kongresoj kaj posedis bonegajn amikojn en la tuta mondo. Liaj prelegoj en nia Centro okaze de niaj Seminarioj dum ĉi lastaj jaroj estis vera ĝuo por ni ĉiuj.

Kelkaj tagoj antaŭ lia forpaso, li estis unuanime elektita de la Zaragoza esperantistaro por prezidi la O.K.K. kiu devas prepari la 75an Jubilean datrevenon de "Frateco" kaj la 43an Kongreson de Hispana Esperanto-Federacio kiu okazos en Zaragoza dum somero de 1983.

Kun samideano Pedro Marqueta, ni perdas efikan kaj inteligentan kunlaboranton, bonan kaj ĝisfunde honestan homon, kaj la mondo, unu el tiuj sindonemaj kaj puraj idealistoj kiun la homaro senĉese necesas.

Ke li pace ripozu, kaj tutkoran kondolencon por lia familio, kiun ni alte estimas.

Sekretario de "FRATECO"


Comments