1908 - Poezio de J. Morató

HO MAJSTRO!
Poezio originale verkita en 1908 de
J. Morató


Familianoj de Miguel Fillat kunportis diversajn dokumentojn al nia Esperanta Societo Frateco, inter kiuj nia prezidanto, Lorenzo Noguero, trovis tiu ĉi poezio, kiu estis verkita de J. Morató dum la jaro 1908. Ĉi sube oni povas vidi bildon pri la originala teksto kaj poste legi la poezion, kiun la verkisto dediĉis al nia kara majstro L.L. Zamenhof, fondinto de la internacia lingvo Esperanto.


Ho, majstro de la mondo
el kie vi eltiris la malamon,
per l' Esperanta fondo!
aŭskultu vi l' aklamon
del homoj trumpetantaj vian famon.

Vi nun estas nur luno
ĉe la malluma nokto de l' homaro,
sed baldaŭ estos suno,
disfalos ĉiu baro
kaj ne plu nin blindigos la eraro.

En ĉiu tera lando
de unu el polusoj ĝis l'alia,
pro ama propagando,
parolo sankta via
trasonos kun dolĉeco harmonia.

Jen ĝi al ni promesas
de l' homrilatoj streĉi la ligilojn;
admoni ĝi ne ĉesas,
donante bonkonsilojn
al ni por feliĉigi niajn filojn.

Ni ĉiuj per laboro
klopodas imitante plej l' abelon,
jam en proksima horo
atingos ni la celon
kaj la homar' profitos la mielon.

Nur tiam, homsavinto,
ripozos vi post longa laborado,
vidante el la pinto
de via glorrestado
kiel jam venis pac-regado.

Kaj kiam jam vin kveros
la morto estos granda la doloro,
sed vi ne malaperos,
ĉar restos rememoro
dum batos en la mondo homa koro.

J. Morató

Comments