2012. godinaOsvojene medalje u 2012. godini na službenim natjecanjima

Pojedinačna  natjecanjaRed. 
 Prezime 
i ime
 
Zlato
 
Srebro
 
Bronca
 
Ukupno
 
1.
 Čavka
Marija
 
5
 
6
 
0

11

2. 
 Čavka
Tereza

5
 
2

3
 
10
 
3.
Pensa
Mirta 
 
5
 
2
 
2

9
 
4.
Baković
Paula

4

 
1
 
7
 
5.
 Smoljo
Luka
12 

6. 
Oremuš
Damira 

7. 
Poljak
Lovre 
 
8.
Ivaković
Ante 
 
9.
Grković
Tina 
 
10.
Kljenak
Robert 

11. 
Bilić
Mislav 

12. 
Vučković 
Tea
 
13.
Milić B.
Anđela 

14. 
Svilan
Ivan 
 
1
 
014. 
Vučković
Tina
 
16.
Kuzmanić 
Ana

17. 
Ivaković
Lolita 

18. 
Grković
 Antoni

19. 
Vučković 
Tanja
 
20.
Mornar
Marko 
 
20.
Sakal
Ivan 

20. 
Sunko
Mateo 

20.
Lalić
Alen 

24. 
Dadić
Robert

24. 
Mornar
Angela
 
24.
Vučković 
Tončica
 
0
 
0


 
E
Fortiter
Ekipno 
 
U
Ukupno
2012. 

45 
 
38

34 

117 
Comments