2009. godinaOsvojene medalje u 2009. godini na službenim natjecanjima

POREDAK

PREZIME I IME

ZLATO

SREBRO

BRONCA

UKUPNO

1

PENSA           MIRTA

25

5

5

35

2

ČAVKA      MARIJA

16

4

6

26

3

ŠISTOV                IVA

11

7

3

21

4

OREMUŠ    DAMIRA

8

3

8

19

5

ČAVKA           PETRA

3

5

9

17

6

BRITVIĆ NIKOLINA

3

2

3

8

7

SMOLJO           LUKA

3

1

3

7

8

BOGIĆ              JOSIP

1

2

2

5

9

VUČKOVIĆ        TEA

1

1

0

2

10

PRGEŠA         PAŠKO  

0

5

3

8

11

ČAVKA       TEREZA

0

2

3

5

12

SVILAN           IVAN

0

2

1

3

13

VUČKOVIĆ   TANJA

0

1

4

5

14

ŠISTOV KATARINA

0

1

0

1

15

BARIŠIĆ  TAMARA

0

0

1

1

X

FORTITER  EKIPNO

1

0

4

5

X

UKUPNO 2009.

72

41

55

168
Comments