2008. godinaOsvojene medalje u 2008. godini na službenim natjecanjima

POREDAK

PREZIME I IME

ZLATO

SREBRO

BRONCA

UKUPNO

1

ŠISTOV                IVA

21

5

3

29

2

PENSA           MIRTA

12

3

4

19

3

OREMUŠ     DAMIRA

10

5

3

18

4

ČAVKA      MARIJA

5

10

2

17

5

BRITVIĆ NIKOLINA

5

4

5

14

6

PRGEŠA         PAŠKO

4

4

6

14

7

BOGIĆ              JOSIP

2

5

6

13

8

ČAVKA          PETRA

2

4

5

11

9

LATINČIĆ MARIJA

0

2

1

3

10

JURIĆ         STANKA

0

2

0

2

11

SMOLJO          LUKA

0

1

3

4

12

ŠKOMRLJ        SARA

0

1

1

2

12

SVILAN           IVAN

0

1

1

2

12

VIŠIĆ     ANTONIJA

0

1

1

2

15

VUČKOVIĆ   TANJA

0

1

0

1

16

JURIĆ                ANTE

0

0

4

4

17

GRABOVAC   NIKOL

0

0

2

2

18

VUČKOVIĆ        TEA

0

0

1

1

X

FORTITER   EKIPNO

1

2

1

4

X

UKUPNO 2008.

62

51

49

162


Comments