2007. godinaOsvojene medalje u 2007. godini na službenim natjecanjima

POREDAK

PREZIME I IME

ZLATO

SREBRO

BRONCA

UKUPNO

1

ŠISTOV                  IVA

15

9

4

28

2

PRGEŠA           PAŠKO

3

3

4

10

3

BOGIĆ                JOSIP

2

3

6

11

4

PAVLOVIĆ  MISLAV

1

2

1

4

5

OREMUŠ      DAMIRA

0

4

2

6

6

ČAVKA        MARIJA

0

3

3

6

7

PRALIJA          ANTE

0

2

0

2

7

ČAVKA         TEREZA

0

2

0

2

9

LATINČIĆ  MARIJA

0

1

3

4

10

ŠKOMRLJ         SARA

0

1

1

2

10

BRITVIĆ  NIKOLINA

0

1

1

2

10

ROSO              MARKO

0

1

1

2

13

PENSA             MIRTA

0

0

3

3

14

MIHALJ        ZRINKA

0

0

2

2

14

ALAJBEG        PETRA

0

0

2

2

14

JURIĆ                ANTE

0

0

2

2

17

GRABOVAC    NIKOL

0

0

1

1

17

BOGIĆ                  ANA

0

0

1

1

17

MARIJANOVIĆ  IVAN

0

0

1

1

X

UKUPNO 2007.

21

32

38

91

Comments