Oferta dla szkół

Przykładowa Oferta programowa DLA SZKÓŁ 

2-3 dni w Puszczy Białowieskiej i w Hajnówce

Dzień 1 (czas: 6-7 h)

Zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem Muzeum Przyrodniczo-Leśnego i Obszaru Ochrony Ścisłej BPN, Parku Pałacowego oraz zabytkowych świątyń Białowieży: cerkwi prawosławnej z czasów  carskich (z ikonostasem z chińskiej porcelany) oraz kościoła rzymskokatolickiego z I poł. XX w.

Dzień 2  (czas: 6-7 h)

Zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem skansenu regionalnego budownictwa drewnianego w Białowieży, przejście ścieżką edukacyjną „Puszczańskie Drzewa”,
zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Żubrów BPN.

Dzień 3  (czas 6-7 h)

Zwiedzanie Hajnówki, w tym: Soboru Św. Trójcy, Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa oraz Muzeum Kultury Białoruskiej. Przejazd kolejka wąskotorową z Hajnówki do Topiła, spacer do kapliczki Sybiraków w Topile. Na życzenie grupy możliwość zorganizowania ogniska w Topile z pieczeniem kiełbasek.