Cennik

CENNIK   USŁUG   2013

 

Przewodnik turystyczny w jęz. polskim do 3 godz.


120,00 zł

 

Przewodnik turystyczny w jęz. polskim za każdą rozpoczętą następną godzinę (powyżej 3 godz.)


40,00 zł

 

Przewodnik turystyczny dla grupy szkolnej do 3 godz.


120 zł

 

Przewodnik do Muzeum Przyrodniczo-Leśnego BPN


60,00 zł

 

Przewodnik turystyczny w jęz. obcym (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański) do 3 godz.


195,00 zł

 

Przewodnik turystyczny w jęz. obcym za każdą rozpoczętą następną godz. (powyżej 3 godz.)


65,00 zł 

 

Akordeonista do 3 godz.


300 zł

 

Ognisko (w zależności od miejsca i wielkości)


150 zł – 400 zł

 

Zezwolenie na wjazd (bryczką, saniami) do Obszaru Ochrony Ścisłej BPN


10,00 zł 24,00 zł

 

Zezwolenie na wjazd rowerem do Obszaru Ochrony Ścisłej BPN


4,00 zł od roweru

 

Przejażdżka bryczką lub saniami (dla 4 osób) do 3 godz.


160,00 200,00 zł

 

 

Opłata za fotografowanie bądź filmowanie w obiektach BPN


zgodnie z reg. BPN