Kňazi pôsobiaci vo Vrbovom

1 Priezvisko Meno Funkcia Čas pôsobenia vo farnosti

2 Hanzlík Jaroslav, správca farnosti 2018 -

3 Bazala Radoslav, výpomocný duchovný 2015 - 2015

4 Böhm Pavol, výpomocný duchovný 2015 -

5 Antal Marián, kaplán 2011 - 2015

6 Lukačovič Daniel, farár 2009 - 2018

7 Ružička Ivan, kaplán 2009 - 2011

8 Jarabica Róbert, kaplán 2008 - 2009

9 Minarovský Pavol, kaplán 2007 - 2008

10 Borka Ivan, kaplán 2006 - 2007

11 Pavčír Ján, farár 2005 - 2009

12 Stríženec Michal, kaplán 2005 - 2006

13 Košč Ján Mária, kaplán 2004 - 2005

14 Drobný Jozef, diakon 2002 - 2004

15 Tasáry Tibor, kaplán 1999 - 2000

16 Jurina Jozef, farár 1990 - 2005

17 Šprlák Jozef, správca farnosti 1990 - 1990

18 Salka Bartolomej, dočas. spr. farnosti 1990 - 1990

19 Locner Štefan, kaplán 1990 - 1990

20 Slaninka Augustín, kaplán, farár 1979 - 1980, 1981 - 1990

21 Polák Štefan, kaplán 1974 - 1979

22 Kurilla Viliam, kaplán 1973 - 1974

23 Mrva Miloslav, kaplán 1971 - 1973

24 Sloboda Augustín, správca farnosti 1970 - 1980

25 Paška Ján, kaplán 1969 - 1970

26 Slamka Jozef, kaplán 1967 - 1969

27 Hrebíček Pavol, kaplán 1965 - 1967

28 Minarovič Jozef, kaplán 1964 - 1965

29 Hajdin Milan, kaplán 1962 - 1964

30 Sabo Vendelín, kaplán 1953 - 1962

31 Klčo Michal, kaplán 1952 - 1953

32 Šulko Vojtech, správca farnosti 1951 - 1970

33 Klaček Jozef, kaplán 1950 - 1951

34 Lakatoš Imrich, kaplán 1948 - 1950

35 Nipča Štefan, kaplán 1944 - 1948

36 Solmoši Ján, kaplán 1943 - 1944

37 Ryšavý Ladislav, kaplán 1942 -1943

38 Hoťka Viliam, kaplán 1941 -1942

39 Jurišič Michal, kaplán 1939 - 1939

40 Botek Anton, kaplán 1938 - 1941

41 Daďa Ján, farár 1936 - 1951

42 Štibraný Justín Rom., kaplán 1936 - 1938

43 Melichar Žigmund, kaplán, kaplán - administrátor 1932 - 1935, 1934 - 1935

44 Očkovský Emil, kaplán 1930 - 1932

45 Kubík Anton, kaplán 1928 - 1930

46 Beregsegi Andrej, kaplán 1926 - 1928

47 Holovič Izidor, kaplán 1922 - 1926

48 Csomor Hugo, administrátor 1919 - 1921

49 Hollós Július, kaplán 1913 - 1914

50 Takács Juraj, kaplán, kaplán - administrátor, farár 1905 - 1909, 1910 - 1913, 1913 - 1934

51 Duben Alexander, kaplán 1905 - 1905

52 Zentay Jozef, kaplán 1903 - 1905

53 Bachratý Valerián Ján, kaplán 1899 - 1902

54 Molnár Ján, kaplán 1896 - 1898

55 Janda Jozef, kaplán 1892 - 1895

56 Kubicsek František, farár 1884 - 1913

57 Jancsó Július, kaplán 1882 - 1885

58 Molnár Rudolf, kaplán 1874 - 1881

59 Jursa Aquilinus, kaplán 1863 - ?

60 Némethy Florián, kaplán 1854 - 1859

61 Mitošinka Juraj, kaplán 1846 - 1852

62 Matejka Václav, kaplán 1845 - 1846

63 Lorinczy Anton, farár 1844 - 1884

64 Lančík Michal, kaplán 1843 - 1844

65 Beneš Jozef, kaplán 1832 - 1842

66 Špánik Pavol, kaplán 1831 - 1832

67 Škultéty Michal, farár 1824 - 1844

68 Duchon Ján, farár 1813 - 1824

69 Malagyi Ján, kaplán 1803 - 1812

70 Mihalovič Štefan, farár 1801 - 1813

71 Rudnay Juraj, farár 1778 - 1801

72 Novotny Matej, farár 1778 - 1778

73 Valenta František, kaplán 1772 - 1779

74 Gábor Ján Nepom., kaplán 1766 - 1772

75 Prokop Adalbert, kaplán 1762 - 1766

76 Macunda Pavol, farár 1736 - 1778

77 Cudič Juraj, farár 1706 - 1736

78 Istvánffy Ján, farár 1705 - 1706

79 Ribanyi František, farár 1703 - 1705

80 Rankay Štefan Ignác, farár 1699 - 1703

81 Čelko Ján, farár 1693 - 1699

82 Strelovič Ján, farár 1690 - 1693

83 Haraika Michal, farár 1680 - 1690

84 Augustini Štefan, farár 1680 - 1681

85 Collitius Tomáč, farár 1676 - 1680

86 Trenčiansky Mikuláš, farár 1668 - 1675

87 Bartošovič Farantišek, farár 1663 - 1668

88 Podacky Martin, farár 1601 tu bol

89 Wadowsky Ondrej, farár 1562 - 1579

90 Rafael, farár 1560 tu bol

91 Očko Juraj, farár 1560 - 1561

92 Mikuláš, farár 1332 - 1337