Farské oznamy

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vrbové

Nám. Sv. Cyrila a Metoda 5, 922 03 Vrbové

mobil 0905/296 977,

tel. 033/779 23 39

vrbove.fara@gmail.com

úradné hodiny : dohodnite si cez tel.

www.sites.google.com/site/farnostvrbove

COVID - 19

do odvolania

(Prečítajte si prosím článok pod oznamami)

Sv omše:

 • Odporúčame sledovať priame prenosy na Tv Lux a rádio Lumen
 • Vo Vrbovom slávime sv omše bez účasti ľudu.
 • Úmysly sv. omší, ktoré boli nahlásené a pripadajú na obdobie karantény COVID - 19 neslúžime, treba si telefonicky dohodnúť opätovné slúženie, alebo vyjadriť súhlas so slúžením aj bez vašej účasti. (0905 296 977)

Sv. omše zdieľané cez internet.

(Je možné sledovať na káblovej Tv, kanál 60, alebo Fb. Stanislav Sedlák)

 • nedeľné o 10:00
 • Veľkonočné Triduum:
  • Zelený štvrtok 9.4. o 18:00
  • Veľký piatok 10.4. o 15:00
  • Vigília vzkriesenia 11.4. o 20:00
  • Veľkonočná nedeľa 10:00

Možnosť spovede:

 • po dohode cez tel.č. 0905/296 977 na farskom dvore s rúškom
 • Od pondelka 6.4. do štvrtka 9.4. denne od 16:00 do 17:00 budeme k dispozícii vonku pred kostolom sv. Gorazda. Treba dodržiavať vzájomné odstupy, spovedať sa s rúškom. Prosím prídite pripravení, aby sme nezdržovali a nezvyšovali riziko nákazy. (Treba vyznať hriechy, dokonalú ľútosť z lásky k Dobrému Bohu a prijať sviatostné rozhrešenie.)
 • V Šípkovom v nedeľu 5.4. od 16:00 do 17:00
 • V nebezpečenstve smrti prídeme vyspovedať aj domov.

Možnosť sv. prijímania:

 • 12.4. na Veľkonočnú nedeľu bude možnosť prijať Eucharistiu. Rozdávať budeme vo vchode kostola sv. Gorazda podľa volebných okrskov po 30 min. 1. volebný okrsok o 15:00, 2. vol. okr. o 15:30, 3. vol. okr. o 16:00 a 4. vol. okr. o 16:30.
 • Rozdávať budeme na ruku. Do vyrovnanej dlane jednej ruky prijmem konsekrovanú Hostiu a druhou rukou si ju vložím do úst ešte pred kňazom. Potom môžete odísť domov. (Tiež treba dodržiavať odstupy, s rúškom a do vchodu kostola vstupovať po 1, ako do lekárne.)
 • 15:00 h. Okrsok č. 1 Do okrsku patria ulice: Školská ul. 4Do okrsku patria ulice: 1. mája - celá ulica, Gen. M. R. Štefánika - súp. č. 12 - 207, 1741, 1790, Hoštáky - celá ulica, Hrabinská - celá ulica, Kopaničky - celá ulica, Mikulášska - celá ulica, Nám. sv. Cyrila a Metoda - celé, Oslobodenia - celá ulica, Priehradná - celá ulica, Re-kreačná - celá ulica, Sadová - celá uli-ca, Sadová II. - celá ulica, Sasinkova - celá ulica, Sietna - celá ulica, Slnečná - súp. č. 1792 - 1798, Školská - celá uli-ca, Vinohradnícka - celá ulica.
 • 15:30 h. Okrsok č. 2 Do okrsku patria ulice: 8. marca - celá ulica, Bernolákova - celá ulica, Cintorínska - celá ulica, Družstevná - celá ulica, Hollého - celá ulica, Hviezdo-slavova - celá ulica, Krížna - celá ulica, Mieru - celá ulica, Námestie slobody - celé, P. Jantauscha - celá ulica, Poľná - celá ulica, Slovanská - celá ulica, Stra-žovská - celá ulica, Šteruská cesta - celá ulica. Do okrsku patria aj občania s tr-valým pobytom: mesto Vrbové.
 • 16:00 h. Okrsok č. 3 Do okrsku patria ulice: 6. apríla - súp. č. 360 - 368, 6. apríla - súp. č. 325, Fraňa Kráľa - celá ulica, Komenského - celá ulica, Krátka - celá ulica, M. A. Beňovského - súp. č. 353 - 355, Novoutvorená - celá ulica, Piešťanská - celá ulica, Semenárska - celá ulica.
 • 16:30 h. Okrsok č. 4 Do okrsku patria ulice: Bočná - celá ulica, Gen. M. R. Štefánika - súp. č. 208, J. Zigmundíka - celá ulica, M. A. Beňovského - súp. č. 370 - 496, Nám. J. Emanuela - celé, Sídlisko 9. mája - celé, SNP - celá ulica, Súkennícka - celá ulica, Šípkovec - celá ulica, Športová - celá ulica, Záhradná - celá ulica.

O nemožnosti pristúpiť k sviatosti zmierenia a eucharistie

 • https://saintcyrils.church/o-nemoznosti-pristupit-k-sviatosti-zmierenia-a-eucharistie/

Počas tejto mimoriadnej situácie je možnosť pristúpiť k sviatostiam zmierenia či eucharistie obmedzená len pre veriacich v smrteľnom nebezpečenstve.

Je to mimoriadne dočasné opatrenie, ktoré si vyžiadala situácia okolo šírenia nákazy COVID-19 a k tomu vydaných nariadení kompetentných autorít. V záujme ochrany ľudských životov ako najvyššieho Božieho daru, musíme počas nevyhnutného obdobia strpieť tieto obmedzenia. Je to naša morálna zodpovednosť voči zraniteľným členom spoločnosti, osobitne chorým a starým. Napriek tomu je Božia milosť neustále s nami a aj pri obmedzených možnostiach prijímať sviatosti nás sprevádza.

Náuka cirkvi počíta zo situáciou, keď veriaci z objektívnych príčin nemôžu pristupovať k sviatostiam. Prakticky sú to napr. veriaci, ktorí žijú mimo katolíckych komunít napr. v Ázii alebo v Amazónii, kde je nedostatok kňazov a kvôli nemožnosti cestovať (ľudia sú odrezaní od sveta kvôli vysokej vode niekoľko mesiacov) kňaz príde navštíviť komunitu a vysluhovať sviatosti raz-dvakrát do roka.

V takejto situácii prichádza na pomoc inštitút dokonalej ľútosti s predsavzatím vyspovedať sa pri najbližšej možnosti. Učenie Cirkvi vysvetľuje, že dokonalá ľútosť odpúšťa aj ŤAŽKÉ HRIECHY!

Svätý otec František a Apoštolská penitenciária nedávno pripomenuli toto učenie ako prax, ktorú je možné uplatniť na územiach zasiahnutých pandémiou.

Táto situácia nemusí byť časom duchovného strádania. Naopak, môže byť pre nás príležitosťou hlbšie pochopiť sviatosť zmierenia ako proces zmeny života – obrátenie. To, že obvykle máme možnosť často a pravidelne pristupovať k spovedi, môže viesť za určitých okolností k pokušeniu opovážlivo sa spoliehať sa na Božie milosrdenstvo.

Takéto pokušenie sa netýka iba tých, ktorí nepristupujú k spovedi v mylnom presvedčení, že “veď Pán Boh mi odpustil aj bez spovede” alebo “veď ja nemám žiadne hriechy”. Je to iné nebezpečenstvo. Spočíva v neochote spraviť všetko preto, aby sme s prijatím odpustenia pracovali na zmene nášho života – na obrátení, aby naše predsavzatie polepšiť sa prinieslo konkrétne ovocie. Spoliehame sa nato, že kedykoľvek sa môžeme vyspovedať a znovu dostaneme šancu začať odznova.

Totiž prechod od predsavzatia ku skutkom obrátenia si vyžaduje potrebný čas. Je to čas modlitby, premýšľania a postupného uvádzania konkrétnych krokov pokánia.

Cirkev nám to pripomína slávením pôstneho obdobia. Jeho vrcholom je zmierenie s Bohom (nie na začiatku pôstu – ale na jeho konci) a návrat do spoločenstva zo Zmŕtvychvstalým. Na znak tohto návratu si pri Veľkonočnej vigílii každoročne obnovujeme krstné sľuby!

Tento rok pre väčšinu z nás nebude možné pristúpiť k spovedi pred Veľkou nocou. No to nám nebráni aby sme sa zmierili s Bohom konaním pokánia a dokonalou ľútosťou.

Tak si budeme môcť opravdivo obnoviť svoje krstné sľuby počas Veľkonočnej vigílie. K svätej spovedi pristúpime neskôr, keď sa situácia okolo pandémie zmení.

Cirkev učí, že sviatosť zmierenia nás zmieruje s Bohom a s Cirkvou, čiže s našimi bratmi a sestrami. Keďže sa momentálne nemôžme sviatostným znakom zmieriť s blížnymi, vyjadrime našu túžbu po zmierení tak, že popri tom, ako si vzbudíme dokonalú ľútosť, nezabudneme poprosiť o odpustenie našich blížnych. Oni sú pre nás v takejto situácii zástupcami cirkvi namiesto spovedajúceho kňaza.


Kňazi pôsobiaci vo Vrbovom

Priezvisko Meno Funkcia Čas pôsobenia vo farnosti

 1. Hanzlík Jaroslav, správca farnosti 2018 -
 2. Böhm Pavol, výpomocný duchovný 2015 -
 3. Bazala Radoslav, výpomocný duchovný 2015 - 2015
 4. Antal Marián, kaplán 2011 - 2015
 5. Lukačovič Daniel, farár 2009 - 2018
 6. Ružička Ivan, kaplán 2009 - 2011
 7. Jarabica Róbert, kaplán 2008 - 2009
 8. Minarovský Pavol, kaplán 2007 - 2008
 9. Borka Ivan, kaplán 2006 - 2007
 10. Pavčír Ján, farár 2005 - 2009
 11. Stríženec Michal, kaplán 2005 - 2006
 12. Košč Ján Mária, kaplán 2004 - 2005
 13. Drobný Jozef, diakon 2002 - 2004
 14. Tasáry Tibor, kaplán 1999 - 2000
 15. Jurina Jozef, farár 1990 - 2005
 16. Šprlák Jozef, správca farnosti 1990 - 1990
 17. Salka Bartolomej, dočas. spr. farnosti 1990 - 1990
 18. Locner Štefan, kaplán 1990 - 1990
 19. Slaninka Augustín, kaplán, farár 1979 - 1980, 1981 - 1990
 20. Polák Štefan, kaplán 1974 - 1979
 21. Kurilla Viliam, kaplán 1973 - 1974
 22. Mrva Miloslav, kaplán 1971 - 1973
 23. Sloboda Augustín, správca farnosti 1970 - 1980
 24. Paška Ján, kaplán 1969 - 1970
 25. Slamka Jozef, kaplán 1967 - 1969
 26. Hrebíček Pavol, kaplán 1965 - 1967
 27. Minarovič Jozef, kaplán 1964 - 1965
 28. Hajdin Milan, kaplán 1962 - 1964
 29. Sabo Vendelín, kaplán 1953 - 1962
 30. Klčo Michal, kaplán 1952 - 1953
 31. Šulko Vojtech, správca farnosti 1951 - 1970
 32. Klaček Jozef, kaplán 1950 - 1951
 33. Lakatoš Imrich, kaplán 1948 - 1950
 34. Nipča Štefan, kaplán 1944 - 1948
 35. Solmoši Ján, kaplán 1943 - 1944
 36. Ryšavý Ladislav, kaplán 1942 -1943
 37. Hoťka Viliam, kaplán 1941 -1942
 38. Jurišič Michal, kaplán 1939 - 1939
 39. Botek Anton, kaplán 1938 - 1941
 40. Daďa Ján, farár 1936 - 1951
 41. Štibraný Justín Rom., kaplán 1936 - 1938
 42. Melichar Žigmund, kaplán, kaplán - administrátor 1932 - 1935, 1934 - 1935
 43. Očkovský Emil, kaplán 1930 - 1932
 44. Kubík Anton, kaplán 1928 - 1930
 45. Beregsegi Andrej, kaplán 1926 - 1928
 46. Holovič Izidor, kaplán 1922 - 1926
 47. Csomor Hugo, administrátor 1919 - 1921
 48. Hollós Július, kaplán 1913 - 1914
 49. Takács Juraj, kaplán, kaplán - administrátor, farár 1905 - 1909, 1910 - 1913, 1913 - 1934
 50. Duben Alexander, kaplán 1905 - 1905
 51. Zentay Jozef, kaplán 1903 - 1905
 52. Bachratý Valerián Ján, kaplán 1899 - 1902
 53. Molnár Ján, kaplán 1896 - 1898
 54. Janda Jozef, kaplán 1892 - 1895
 55. Kubicsek František, farár 1884 - 1913
 56. Jancsó Július, kaplán 1882 - 1885
 57. Molnár Rudolf, kaplán 1874 - 1881
 58. Jursa Aquilinus, kaplán 1863 - ?
 59. Némethy Florián, kaplán 1854 - 1859
 60. Mitošinka Juraj, kaplán 1846 - 1852
 61. Matejka Václav, kaplán 1845 - 1846
 62. Lorinczy Anton, farár 1844 - 1884
 63. Lančík Michal, kaplán 1843 - 1844
 64. Beneš Jozef, kaplán 1832 - 1842
 65. Špánik Pavol, kaplán 1831 - 1832
 66. Škultéty Michal, farár 1824 - 1844
 67. Duchon Ján, farár 1813 - 1824
 68. Malagyi Ján, kaplán 1803 - 1812
 69. Mihalovič Štefan, farár 1801 - 1813
 70. Rudnay Juraj, farár 1778 - 1801
 71. Novotny Matej, farár 1778 - 1778
 72. Valenta František, kaplán 1772 - 1779
 73. Gábor Ján Nepom., kaplán 1766 - 1772
 74. Prokop Adalbert, kaplán 1762 - 1766
 75. Macunda Pavol, farár 1736 - 1778
 76. Cudič Juraj, farár 1706 - 1736
 77. Istvánffy Ján, farár 1705 - 1706
 78. Ribanyi František, farár 1703 - 1705
 79. Rankay Štefan Ignác, farár 1699 - 1703
 80. Čelko Ján, farár 1693 - 1699
 81. Strelovič Ján, farár 1690 - 1693
 82. Haraika Michal, farár 1680 - 1690
 83. Augustini Štefan, farár 1680 - 1681
 84. Collitius Tomáč, farár 1676 - 1680
 85. Trenčiansky Mikuláš, farár 1668 - 1675
 86. Bartošovič Farantišek, farár 1663 - 1668
 87. Podacky Martin, farár 1601 tu bol
 88. Wadowsky Ondrej, farár 1562 - 1579
 89. Rafael, farár 1560 tu bol
 90. Očko Juraj, farár 1560 - 1561
 91. Mikuláš, farár 1332 - 1337